Mitä etsit?

Alustava ja lopullinen analyysi

Tarkat tulokset hiilen, koksin ja biopolttoaineen alustavista ja lopullisista analyyseistä ovat tärkeitä kaivos- ja prosessointitoiminnassa.

Ihanteellisessa tilanteessa nämä testit tehdään hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisesti ja erittäin tiukassa laboratoriovalvonnassa. SGS:llä on laitteet ja riippumattomien asiantuntijoiden maailmanlaajuisen työryhmän kokemus, joilla saat tarvitsemasi tulokset:

 • Kansainvälisten standardien (ASTM, ISO, AS, D) noudattaminen
 • Optimoidut laitostoiminnot
 • Työterveyden ja turvallisuuden suunnittelu
 • Sopimusvaatimusten noudattaminen
 • Päästösäädösten noudattaminen

SGS:n laboratorioissa tehtyihin alustaviin analyyseihin, sovellettavien standardien ohella, kuuluvat seuraavat:

 • Kosteus(ASTM D3173, ISO 11722, AS1038.3)
  Kosteus on vettä, jota hiilessä on siinä paikassa, sillä hetkellä ja niissä olosuhteissa, jolloin hiilinäyte otetaan. SGS:n asiantuntijat määrittävät näytteittesi kosteuden mittaamalla massan häviön suoraan kaivoksesta saadun näytteen ja valvotuissa olosuhteissa kuumennetun näytteen välillä, jolloin jälkimmäisestä näytteestä on poistunut vesi, joka ei sisälly hiilen kemialliseen rakenteeseen.

 • Rikki (ASTM D4239, ISO 351, AS1038.6)
  Hiilinäytteiden rikkipitoisuus on tärkeää mitata, jotta voidaan arvioida hiilen polton mahdolliset rikkipäästöt tai jotta voidaan vastata sopimuksen eritelmiin. SGS:llä on palvelut ja tietotaito, joiden ansiosta saat nopeasti tarkkoja tuloksia.

 • Lämpöarvo (ASTM D5865, ISO 1928, AS1038.5)
  Hiilen tai koksin lämpöarvo tarkoittaa lämpöä, joka vapautuu, kun kiinteä polttoaine palaa täysin hapessa. Tarkkojen tulosten saamiseksi SGS polttaa polttoainenäytteesi pommikalorimetrillä ja mittaa kokonaislämpöenergian.

 • Haihtuvat aineet (ASTM D3175, ISO 562, AS1038.3)
  Haihtuviin aineksiin sisältyvät hiilen komponentit, vettä lukuun ottamatta, jotka vapautuvat korkeassa lämpötilassa hapettomassa tilassa. Haihtuvat ainekset ovat keskeinen terveys- ja turvallisuuskysymys, sillä paljon haihtuvia aineksia sisältävään hiileen liittyy kohonnut itsesyttymisriski. SGS määrittää hiilinäytteesi haihtuvat ainekset mittaamalla haihtuvien ainesten massan ennen painoanalyysiä ja sen jälkeen tarkkaan valvotuissa olosuhteissa.

 • Kiinteä hiili (ASTM D5142, ISO 17246)
  Hiilessä olevan kiinteän hiilen osuus määritetään vähentämällä kosteuden, haihtuvien aineiden ja tuhkan prosenttiosuudet hiilinäytteen alkuperäisestä massasta: kiinteä palava jäännös, joka jää jäljelle, kun hiilestä on poistettu haihtuvat aineet. SGS:n asiantuntijat tekevät kiinteän hiilen testejä, jotta voidaan arvioida, kunka paljon koksia hiilinäytteestäsi saadaan.

 • TUHKA
  SGS suorittaa monia keskeisiä tuhkan analyysitestejä, mukaan lukien tuhkan alkuainetestit, tuhkan fuusiotestit ja hiili-tuhka-analyysi.

Lopulliset analyysitestit

Lopullisilla analyysitesteillä saadaan kattavampia tuloksia kuin alustavilla analyyseillä. SGS käyttää lopullisten analyysitestien tuloksia määritettäessä hiilen alkuainekoostumusta, mukaan lukien kosteus, tuhka, hiili, vety typpi, rikki ja happi (erotuksena). Määritämme jokaisen alkuaineen kemiallisella analyysillä ja esitämme tuloksen prosentteina alkuperäisen hiili- tai koksinäytteen kokonaismassasta. 

SGS on maailman johtava kemiallisten analyysien tarjoaja hiili- ja koksiteollisuuden alalla. Huippulaboratorioissamme tehtävillä alustavilla ja lopullisilla analyyseillä saadaan nopeita, tarkkoja ja riippumattomia tuloksia hiili-, koksi- ja biopolttoainenäytteistäsi.

Tarkat tulokset hiilen, koksin ja biopolttoaineen alustavista ja lopullisista analyyseistä ovat tärkeitä kaivos- ja prosessointitoiminnassa.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi