Mitä etsit?

Alihankkijoiden laadun kehityspalvelut

Paranna autoteollisuuden alihankintaketjun laatua, suorituskykyä, innovatiivisuutta ja kestävän kehityksen vaatimusten täyttämistä SGS:n toimittajien laadun kehityspalveluiden avulla.

Autoteollisuuden alihankintaketju on monimutkainen, ja se laajenee jatkuvasti. Se on yhä tiukemmin integroitunut ja kehittyneempi, joten sitä varten on kehitettävä sellaiset prosessit ja riskianalyysijärjestelmät, joilla alihankkijat saavat enemmän näkyvyyttä ja vastuuta mahdollisissa tuotevirhetapauksissa.

Alihankkijoiden laadun kehityspalvelumme voivat auttaa toimialaa parantamaan laatua, palvelua, innovatiivisuutta, aikatauluissa pysymistä, kestävän kehityksen vaatimusten täyttämistä ja sosiaalista vastuuta sekä säästämään kustannuksia. Samalla voimme auttaa vähentämään laatuvirheiden, häiriöiden, pitkien katkosten ja toimitusten saamatta jäämisten vaaraa.

Pääalihankkijoille annetaan laajempi vastuu omien alihankkijoidensa kehittämisestä, joilla yleensä ei ole ISO/TS 16949 -sertifiointia. Alkuperäisten laitteiden valmistajien ja alihankkijoiden on vaikea keskittää Supplier Quality Engineer -resursseja ratkaisemaan alihankkijahallinnan strategisen tason ongelmia tehokkaasti. Anna meidän auttaa. Autoalan asiantuntijamme varmistavat, että kaikkia tuotteen teollistamisen vaiheita tuetaan osaamisella, kokemuksella ja tilanteen pitkäkestoisten itsenäisten arviointien avulla.

Esimerkkejä alihankkijoiden laatupalveluistamme:

 • Kriiseihin reagoiminen ja ongelmien hallinta
 • Riskien ehkäiseminen ja analysoiminen
 • Alihankkijoiden käyttämien alihankkijoiden kehittäminen
 • Organisaation kehittäminen

Tuotannon osien hyväksymisprosessi (PPAP)

Osien toimittamisen, näytteenoton ja PPAP:n tukeminen on keskeistä Se kohdistetaan kaikilla tasoilla toimitettaviin alihankkijoiden ennen sarjatuotannon ja toimitusten aloittamista. PPAP:n epäonnistuminen voi vahingoittaa alihankkijoiden imagoa ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. Asiantuntijamme tukevat seuraavissa prosesseissa:

Kriiseihin reagoiminen ja ongelmien hallinta

 • Rajaamistasot 1 ja 2
 • Tilapäisten prosessien hallinta:
  • Vianmääritys
  • Materiaalitoimitukset
  • Tuotannon laatu ja teho
 • Alihankkijan ohjaus ja tuki paikan päällä

Riskien ehkäiseminen ja analysoiminen:

 • Järjestelmän ja prosessien auditoinnit:
  • ISO/TS 16949:
  • VDA 6.3 
  • Prosessinhallintasuunnitelmien auditoinnit 
 • APQP-auditoinnit ja tuki:
  • FMEA
  • PPAP 
  • Run@rate
  • Prosessin valmius 
 • Yhteiskuntavastuun auditoinnit:
  • Työskentelyolosuhteet
  • Suhteet henkilöstöön 
  • Yritysvastuu

Alihankkijoiden alihankkijoiden kehittäminen:

 • PPAP- ja R@R-tuki ja valvonta
 • Materiaalien ja nesteiden analysoiminen
 • Osien testaus
 • Läpimeno- ja tuotantokustannusten optimimoiminen

Organisaation kehittäminen:

 • Laatujärjestelmien koulutus:
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ISO/TS 16949
 • Laadunkehitystyökalujen koulutus:
  • FMEA
  • PPAP
  • MSA
  • SPC
  • 8D
  • 5S
  • Lean 6 Sigma
 • Valmennus paikan päällä

Kysy lähimmästä SGS:n toimistosta lisätietoja alihankkijoiden laadunkehittämispalveluista.

Paranna autoteollisuuden alihankintaketjun laatua, suorituskykyä, innovatiivisuutta ja kestävän kehityksen vaatimusten täyttämistä SGS:n toimittajien laadun kehityspalveluiden avulla.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi