Mitä etsit?

Syanidin hävittäminen

Syanidin hävittäminen kultakaivosjätteestä on olennainen osa metallurgista kullan talteenottoa.

Monissa maissa ankarat määräykset sääntelevät syanidin ja metallisyanidin hävittämistä ennen kaivosjätteen päästämistä ympäristöön. Lisäksi syanidin käsittelykustannukset saattavat muodostaa huomattavan osan kullan talteenotossa syntyvistä kokonaiskäyttökustannuksista. Luotettava ja kustannustehokas syanidin hävittäminen on merkittävä huomioonotettava seikka jo metallurgisen kultakaivoksen varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Syanidin hävittäminen

SGS on arvostettu johtaja syanidin hävittämistekniikoiden alalla. Toimitamme maailmanlaajuisesti tunnustettuja, luotettavia ja kustannustehokkaita syanidin hävittämisratkaisuja varmistaen samalla paikallisten määräysten noudattamisen. SGS tarjoaa useita erilaisia menetelmiä syanidin hävittämiseen. Metallurgimme ottavat huomioon monia asioita ennen kuin suosittelevat juuri tietylle sovellukselle parasta vaihtoehtoa:

 • kaivosjätteen suurinta sallittua pitoisuutta sääntelevät ympäristömääräykset
 • yrityksen toimintojen tuottaman kaivosjätteen ainutlaatuinen kemiallinen koostumus
 • myrkynpoistotekniikoiden kyky käsitellä tiettyjä lajeja
 • reagentin kulutus ja kustannukset.

SGS:llä on laajasti kokemusta monista kaikkein tehokkaimmista syanidin hävittämismenetelmistä. Asiantuntijamme työskentelevät yrityksen kanssa löytääkseen juuri sen toiminnoille sopivimman menetelmän. Yleisimmin käytettyjen menetelmiemme edut ja rajoitukset on lueteltu alla. Katso osiosta Syanidin hävittäminen muiden tavallisten menetelmien edut ja rajoitukset.

Emäksinen klooraus
EdutRajoitukset
 • suhteellisen helppo käyttää
 • nopea kinetiikka
 • vahva hapetin
 • kuparikatalyyttiä ei tarvita
 • valikoimaton, kuluttaa paljon reagenttia
 • vaatii erittäin myrkyllisen syaanikloridikaasun nopean ja täydellisen hydrolysoitumisen aikaansaamiseksi korkean pH:n (pH 11)
 • ferrosyanidi ei häviä, vaan ainoastaan osittain hapettuu ferrisyanidiksi
 • saattaa jättää liuokseen kloorijäämiä.
Vetyperoksidi
EdutRajoitukset
 • suhteellisen helppo käyttää
 • ei muodosta myrkyllisiä kaasuja
 • valikoivampi CN’WAD-yhdisteiden suhteen kuin klooraus
 • sisällyttää prosessiin kustannustehokkaan ferrosulfaatin
 • kuluttaa paljon reagenttia
 • vaatii kuparia liuokseen katalyytiksi; jättää yleensä liuokseen kuparijäämiä
 • syanaatti hydrolysoituu ammoniakiksi
 • ferrosyanidi ei häviä, vaan saostuu perusmetalli-ferrosyanidiyhdisteeksi.
SO2
EdutRajoitukset
 • matalat reagentin kustannukset
 • hapettaa tehokkaasti CN’WAN-yhdisteitä
 • prosessissa voidaan käyttää sulfiittisuoloja
 • voidaan käyttää sinkkisulfaattia
 • järjestelmää on suhteellisen hankala käyttää
 • vaatii kuparia liuokseen katalyytiksi
 • jättää yleensä liuokseen kuparijäämiä
 • vaatii perusteellisen sekoittamisen ja pitkän retentioajan
 • syanaatti hydrolysoituu ammoniakiksi
 • ferrosyanidi ei häviä, vaan saostuu perusmetalli-ferrosyanidiyhdisteeksi
 • kupari voi liueta uudelleen erittäin klooripitoisessa ympäristössä.

SGS voi tarjota asiantuntijaneuvontaa kaikissa syanidin uuttoon, talteenottoon ja hävittämiseen liittyvissä seikoissa. Ota yhteyttä jo projektin alkuvaiheessa kaivosjätteen syanidin käytön, talteenoton ja hävittämisen vaihtoehtojen kartoittamiseksi siten, että ympäristömääräykset täyttyvät ja tulos paranee.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi