Mitä etsit?

RoHS

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistajien, jälleenmyyjien ja tavarantoimittajien täytyy noudattaa vaarallisia aineita koskevia, tavoitemarkkinoiden kannalta asiaankuuluvia määräyksiä.

Mikä on RoHS?

EU:n RoHS-direktiivi 2011/65/EY rajoittaa lyijyn ja muiden mahdollisesti vaarallisten aineiden kuten kadmiumin, elohopean, kromi VI:n sekä PBB- ja PBDE-yhdisteiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. RoHS-direktiivi rajoittaa näitä aineita 0,1 %:iin tai 1000 miljoonasosaan (paitsi kadmiumin osalta, jonka käyttö on rajoitettu 0,01 %:iin tai 100 miljoonasosaan) homogeenisen materiaalin painosta.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta RoHS

4.6.2015 direktiiviä 2011/65/EY muutettiin direktiivillä 2015/863. Neljän uuden ftalaatin lisääminen kasvatti rajoitettujen aineiden kokonaismäärän kymmeneen. Luokkiin 1-7, 10 ja 11 kuuluvien tuotteiden tulee olla direktiivinmukaisia 22.7.2019 ja ryhmiin 8 ja 9 kuuluvien tuotteiden 22.7.2021 mennessä.

28 akkreditoidun, ympäri maailmaa sijaitsevan RoHS-laboratorionsa kanssa SGS on ihanteellinen kumppani vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi.

EU:n RoHS-direktiivi on läheisesti yhteydessä sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun direktiivin 2002/96/EY kanssa, joka asettaa sähkölaitteiden keräystä, kierrätystä ja hyödyntämistä koskevat tavoitteet.  

Samankaltaisia määräyksiä on muuallakin maailmassa, esimerkiksi Kiinassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, USA:ssa, Norjassa ja Turkissa.  Kemikaaleihin perehtyneet asiantuntijamme auttavat sinua lieventämään rajoitusten kohteena olevia aineita koskevien maailmanlaajuisten ja kansallisten määräysten noudattamatta jättämisriskin.

Kemikaaliverkostomme palvelut sisältävät:

  • RoHS-testaus- ja verifiointipalvelut
  • SGS:n RoHS-sertifiointitunnuksen
  • CE RoHS
  • RoHS-määräysten noudattamisen arviointi BOMcheck.net-palvelun avulla
  • RoHS-yhdenmukaisuuden verifioinnin
  • REACH: SVHC-testaus ja suuren riskin SVHC-seulonta
  • WEEE-konsultointi (sähkö- ja elektroniikkaaromusta annettu direktiivi WEEE)
  • Vihreä tarkastus
  • Kemiallinen testaus

Laboratorioidemme maailmalaajuisen verkoston ja yli tuhannen kentällä toimivan asiantuntijan ansiosta testauksemme voi taata, että sinulla on tarpeelliset tuotannonalaa koskevat tiedot rajoitusten kohteena olevia aineita koskevan vaatimustenmukaisuusilmoituksen myöntämistä varten.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi