Mitä etsit?

Rikkomaton aineenkoetus (NDT)

SGS:n rikkomattomat aineenkoetustestauspalvelut takaavat laitteidesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan havaitsemalla toimintahäiriöt, ennen kuin ne aiheuttavat vakavia vaurioita, ja varmistavat vaatimustenmukaisuuden kansainvälisten standardien vaatimuksiin nähden.

Rakennustyömaiden, putkistojen, jalostamojen tai vaikkapa telakoiden ja ydinvoimalaitosten prosessien ja laitteistojen luotettavuuden valvonta ja parantaminen on ensisijaisen tärkeää. Rikkomattomaan aineenkoestukseen (NDT) perustuvat testipalvelumme tarjoavat kattavat testit tai näyteanalyysit, jotka pohjautuvat tarkasti suunniteltuihin menetelmiin sekä koulutettujen ja sertifioitujen NDT-tarkastajien palveluihin. Tämän ansiosta voimme tarjota kattavat ja luotettavat testaustiedot, jotka tukevat omaisuudenhallintaan liittyvää päätöksentekoasi.

Palvelumme

Alihankkijoiden arviointi ja tekniset auditointipalvelut

Analyysipalvelut

Asbestin tunnistuspalvelu

Asennuspaikkatarkastukset

ASTM- ja US EPA -testit

Aurinkokennovoimaloiden laaduntarkastus

Aurinkovoimaloiden kenttämittaukset

Betonin ja runkoaineen testaus

CE-merkintä

Elektronimikroanturi ja SEM

Endoskooppitarkastus

Energian optimointi

Hankeseurantapalvelut

Hitsaajien pätevöintipalvelut

HSE-tarkastus

Häiriö- ja vahinkoanalyysi

iGS (integroitu geometallurginen simulointi)

Infrapunatarkastus

ISO 31000 - riskienhallinta

Jätemetallianalyysit

Kaivetun maan hallinta

Katto- ja eristemateriaalien sertifiointi

Kaupallinen analyysi

Kemiallinen testaus

Kivitestaus

Kokoonpanopalvelut

Komponenttien silmämääräinen tarkastus

Korroosion valvonta

Kosteus, hehkutushäviö ja vesi

Käytettyjen koneiden sertifiointi

Käyttöomaisuuden hallintapalvelut

Käyttöomaisuudenhallinta (AHEAD)

Käyttöönottotarkastus

Käytönaikaiset tarkastuspalvelut

Laadunvarmistus ja laadunvalvonta

Lakisääteiset ja vapaaehtoiset tarkastukset

Lastausten ja kuorman purun valvontapalvelut

Lietteen reologia ja virtaama

Liikkuvat laboratoriot

Loppuasennuksen tarkastus

Lopputarkastus ja -testaus

Maaperän ja sedimenttien näytteenotto

Mekaaninen testaus

Merenkulun ja laivojen tarkastuspalvelut

Merkittävimmät alkuaineet

Metallien testaus

Metrologia

Määräaikaistarkastus

Näytteen jauhaminen

Näytteen kuivaus

Näytteen pelkistys

Näytteenottojärjestelmän tarkastus ja seuranta

Oheispalvelut

Ominaispaino ja massatiheys

Ongelmanratkaisu

Painelaitteiden sertifiointi

Piin määrittäminen

Pinnoitteiden tarkastus ja vika-arviot

Pinnoitteiden testaus

Polttouunien pohjatuhkan metallitestaus

Polymeerien testaus

Porauslaitteiden ja porausputkien sekä putkistojen tarkastukset

Projektin sertifiointi

Projektin toteutus

Projektinhallinta

Projektinjohtopalvelut

Prosessien auditointi ja optimointi

Prosessimineralogia

PV-moduulien sertifiointi

PV-moduulien tehdastarkastus

PV-moduulien tehonmittaus

Raekokoanalyysi

Rakennusvalvonta

Rakenteiden kunnon valvonta

Referenssimateriaalipalvelut

Riskiperusteiset tarkastukset

Roottorien epätasapainon ja lapakulman mittaus

Saastuneen maan tutkimukset

Salamasuojaustarkastus

Seisonta-aikoina suoritettavat tarkastus- ja tekniset palvelut

Suorituskyvyn mittaus

Suunnittelutarkastuspalvelut

Sähköasennusten sertifiointi

Takuuajan lopputarkastukset

Tarjousvaiheen tukipalvelut

Tavarantoimitusten seuranta

Tehtaan ja laitoksen näyteanalyysit

Teknisen dokumentaation tarkistus

Teollisuuden köysityöskentelypalvelut

Tietovarastopalvelut

Tiilten ja harkkojen testaus

Toiminta- ja turvallisuustestit

Toimintakelpoisuuden arviointi

tuonti- ja vientisertifiointi

Tuuliturbiinien lapojen testaus

Työterveys-, -turvallisuus- ja ympäristötarkastukset

Tärinän mittaus

Useiden alkuaineiden ICP-pakkaukset

Uusien koneiden sertifiointi

Uusiutuvien energiaprojektien tekniset due diligence -taustaselvitykset

Vaihteiston tarkastus

Valmistustarkastukset ja tekniset tarkastukset

Varastosäiliöiden tarkastukset ja kalibrointi

Venttiilien ja mittauslaitteiden kalibrointi ja huolto

Vientituotteiden ennakkotarkastus

Vuodonetsintä

Yksittäiset parametrit

Älykkäät possutusratkaisut

Öljyn kunnonvalvonta (OCM)

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Rikkomaton aineenkoetus (NDT)

Miksi SGS:n rikkomattomaan aineenkoetukseen perustuvat testipalvelut?

Tarjoamme käyttöösi tehokkaimmat NDT-testausmenetelmät laitteidesi ja omaisuutesi eheyden testaamista varten. Perusteelliset NDT-testausmenetelmämme auttavat yritystäsi:

  • valvomaan omaisuutesi yhdenmukaisuutta kosketuksellisten tai kosketuksettomien testausmenetelmien avulla
  • chavaitsemaan toimintahäiriöt tai epätavalliset toimintatilat, ennen kuin ne aiheuttavat vakavia häiriöitä
  • säästämään aikaa ja rahaa nopeiden ja tehokkaiden laitetestausten avulla kaikissa laitteiden käyttöiän vaiheissa – valmistuksesta käyttövaiheeseen asti
  • varmistamaan laitteistojesi turvallisen ja luotettavan toiminnan.

Asiantuntevat rikkomattomaan aineenkoetukseen perustuvat NDT-testaukset

Tarjoamme käyttöösi alan johtavan yrityksen kattavat, rikkomattomaan aineenkoetukseen perustuvat testaukset kaikkialla maailmassa. Voit aina olla huoletta, sillä asiantuntevat ja sertifioidut ammattilaisemme suorittavat NDT-testaukset kansainvälisten standardien mukaisesti. Ja mikä parasta, NDT-verkostomme kattaa yli 40 maata, joten tarjoamme maailmanlaajuiset rikkomattomaan aineenkoetukseen perustuvat testaukset sekä paikalliset palvelut lähellä toimipaikkaasi – aina oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää siitä, miten rikkomattomaan aineenkoetukseen perustuvat NDT-testauspalvelumme voivat auttaa varmistamaan laitteistojesi sekä omaisuutesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi