Mitä etsit?

REACH

REACH on kemikaalien rekisteröintiä, evaluointia, valtuutuksia ja rajoituksia koskeva Euroopan unionin asetus.

Se koskee kaikkia kemikaaleja – ei pelkästään teollisissa prosesseissa käytettyjä, vaan myös niitä kemikaaleja, joita löytyy päivittäin käyttämistämme tuotteista, kuten puhdistusaineet, maalit, vaatteet, huonekalut ja sähkölaitteet.

Our Services

"Vaatteita ilman syyllisyyttä" (Garments without Guilt)

Aineen tunnistus

Algerian vientivaatimusten täyttämissertifiointi

ASEAN-turvalisuusvaatimusten (2003) mukaiset auditoinnit

Auditoinnit COLIPA-turvallisuusvaatimuksiin (1995) verrattuna

Auditointi asiakaskohtaisia kriteereitä vastaan

Bakteerienvastainen UV-suojaus ja funktionaalinen käsittelyprosessi

Bluesign

Brasilialainen lelusertifiointi

BRC:n kansainvälinen standardi pakkauksille ja pakkausmateriaaleille

California Proposition 65

CARB

CB-järjestelmä

CE-merkintä

cGMP analyyttinen kemia – QC-versio

CPSIA-konsultointi ja kolmannen osapuolen testaus

CPSIA-koulutus

During Production Check, DUPRO (tuotannon aikainen tarkistus)

E-merkkihyväksyntäpalvelut

Egyptin tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelut

Ekotoksikologiatutkimukset

Elintarvikkeiden kosketustestaus

Elintarvikkeiden radioaktiivisuustestaus

EMC-merkki

EMC-testaus

Energia-auditointi

Energiatehokkuus

Ennakkorekisteröinti

Ensiapupalvelut - Ilmoitukset

Ensiapupalvelut - luokittelu, merkintä- ja pakkausmääräykset

Etelä-Korea - lelujen KC-sertifiointi

ETI-auditoinnit

Etiopian tuotteiden vaatimustenmukaisuuden sertifiointi (ECAE)

FI-sertifiointi

Final Random Inspection, FRI (lopullinen satunnaistarkastus)

Fyysiset ja mekaaniset testit

Gabon – SGS-mandaatti

Gulf Cooperation Council (GCC) – lelujen G-merkintäsertifiointi

Haastetestit

HALT & HASS

Hiilijalanjälki

Hivenaineanalyysi - SIMS, ToFSIMS & ICPMS

Hyvän jakelutavan (GDP) sertifiointi lääkeyrityksille

Häiriö- ja vahinkoanalyysi

Hätäpäivystyspalvelut

Hätätilanneviestintä

IECEE HS -raportointipalvelut

IETP-auditoinnit

Ikäryhmän arviointi

Indonesia - lelujen SNI-sertifiointi

Initial Production Check - IPC

ISO 14067 - hiilijalanjälki

ISO 22716 - hyvien valmistustapojen (GMP) tietoisuuskoulutus kosmetiikkateollisuudelle

ISO 22716 - hyvien valmistustapojen (GMP) tulkinta- ja auditointikoulutus kosmetiikkateollisuudelle

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – sertifiointi – laadunhallintajärjestelmät

Japani - lelujen ST-sertifiointi

JPMA-sertifiointi

Kemiallinen testaus

Kemialliset vaatimukset

Kenian PVoC-ohjelma

Kiinan turvallisuustestaus - GB 18401

Kiistanalaisten aineiden analyysi

Konkreettinen tuki

Kosmetiikan GMP-auditoinnit

Koulutus

Kuitujen materiaalikoostumus

Kuljetuspakkaustestit

Kuwaitin KUCAS-sertifiointi

Käyttäjästään varoittavat vaatteet, joilla on hyvä näkyvyys

Käyttöturvallisuustiedote, luokitus ja merkinnät

Käänteistekniikka

Laadun ja turvallisuuden hallinta

Laskenta ja analyysit

Lastauksen / kuorman purun valvonta (Loading / Unloading Supervision, LS/US)

Lelujen tekninen dokumentaatio

LHAMA-kelpoisuus, Labeling of hazardous art materials act (määräys haitallisten taidemateriaalien merkinnöistä)

Marine Stewardship Council (MSC) -sertifiointi

Materiaalien testaus

Metodikehityksen optimointi ja hyväksyntätestaus

Mikrobiologinen testaus: Kosmetiikka

Mikrobiologiset Life Science -testaukset

Mikrobiologiset testit

Moduuli-ilmoitus

Mongolian vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelma

Mystery shopping tarkastajat

Myyntipäällysmerkinnät ja varoitukset

Määräysten päivittämiskoulutus

Nigerian tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi (SONCAP)

Norsunluurannikko - vaatimustenmukaisuuden todentaminen (VOC)

Ohutkalvoanalyysi

Paikalliset ja kansainväliset monikeskuksiset elämänlaatututkimukset

Parhaat vesiviljelyn käytännöt (Best Aquaculture Practices)

PAS 2050 hiilijalanjälki

Qatarin PVoC-ohjelma

Raaka-aineiden tarkastus

RBA-ohjelma

REACH-koulutus

Rekisteröintiasiakirja-aineisto

Responsible Recycling Practices (R2) -sertifiointi

RJC-verifiointi

RoHS vähittäismyyjille:

RoHS-testaus

RoHS-yhdenmukaisuussertifikaatti (CoC)

Saudi Arabia - SASO vaatimustenmukaisuustodistus

SEM- jaTEM-poikkileikkaukset

Seostusaineen profilointi SIMS ja SRP

SGS:n Performance Marks -merkit– testaa, validoi ja sertifioi sähkötuotteet ja elektroniikka

SGS:n RoHS-sertifiointitunnus

SIEF ja kolmannen osapuolen edustus

SMETA-auditoinnit

Sosiaaliset auditoinnit

Source ASEAN Full Service Alliance (SAFSA)

Suorituskyvyn testaus

SVHC-hallinta

SVHC-testaus

Syttyvyys ja fysikaaliset vaatimukset

Syttyvyystestit

Sähköturvallisuussertifiointi

Sähkövaatimukset

Säiliöntestauspalvelut

TAPA FSR - Tilojen turvallisuusvaatimukset

Tiedonhallintatyökalu

Toiminnalliset vaatteet ja athleisure

Toimintavarmuustestaus

Toksikologinen riskinarviointi (TRA)

Toksisuuden US EPA 1311 -uutto (TCLP)

Tulliliitto - lelujen CU-sertifiointi

Tuotantosuunnitelman seuranta

Tuotekoostumuksen analysointi

Tuotemerkintöjen verifiointi

Tuotesuunnittelun analysointi

Tuotteiden luonnehdinta

Turvallisuusarviointi

Turvallisuusauditoinnit

Ugandan vientiä edeltävän vaatimustenmukaisuuden todentaminen

USA:n kenttäarviointipalvelut

Uutettavien aineiden testaus

Vaikutusanalyysi

Vakaustutkimukset

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan velvollisuudet

Valmistuksen analysointi

Valmistuksen valvonta

Vesijärjestelmän hyväksyntätestaus

VOC-testaus

Vähittäiskauppatutkimus

Värinpitävyys ja kutistuvuus

WEEE-konsultointi

WRAP-auditoinnit

Yhteiskuntavastuun auditoinnit

Ympäristöauditointipalvelut

Ympäristösimulaatiot ja analyysi

Öljy- ja rasva-analyysit

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta REACH

Koska REACH-asetusta ei sovelleta pelkästään kemikaaleihin ja kemikaaliseoksiin vaan myös tiettyihin tuotteisiin, on tärkeää, että kuluttajatuotteiden valmistajat ja maahantuojat ymmärtävät tehtävänsä osana REACH-kokonaisuutta. Aineiden rajoittamisella, käytön sallimisella ja niistä ilmoittamisella on suuri vaikutus yhteiseurooppalaisille markkinoille tuotavaan tuotteeseen. Lisäksi täytyy selviytyä haasteista, joita SVHC-aineista ilmoittaminen toimitusketjulle ja kuluttajille aiheuttaa.

Me SGS:llä tarjoamme kokonaisvaltaisen sarjan palveluita auttamaan asiakkaitamme heidän REACH-asetuksen mukaisten velvoitteidensa noudattamisessa – REACH-rekisteröinnistä neuvonta-, testaus-, auditointi- ja verifiointipalveluihin – jatkuvan vaatimustenmukaisuuden tukemiseksi.

REACH asettaa vastuun teollisuudelle, jotta kemikaalien tai kuluttajatuotteiden terveydenhuollolle ja ympäristölle mahdollisesti aiheuttamia vaaroja pystytään hallitsemaan. Suurin osa REACH-asetuksen vaatimuksista koskee suoraan valmistajia ja maahantuojia, joiden täytyy rekisteröidä käytössään olevat aineet (joko puhtaat tai seoksiksi luokitellut) toimittamalla tiedot kemikaalien ominaisuuksista. He ovat REACH-asetuksen mukaan myös velvollisia kehittämään kemikaalien turvallisuuden arviointia ja toteuttamaan riskienhallintatoimenpiteitä. REACH-asetuksessa vaaditaan valmistajia ja maahantuojia ilmoittamaan Euroopan sääntelyviranomaisille vaarallisten aineiden käytöstä. REACH voi tehdä näiden aineiden käytön luvanvaraiseksi.

REACH-asetuksessa vaaditaan jatkokäyttäjiä varmistamaan, että heidän asiakkaillaan (esimerkiksi muilla teollisuusyrityksillä ja kuluttajilla) on tarvitsemansa tieto tuotteiden turvallista käyttöä varten. Jakelijat ovat velvoitettuja takaamaan, että kaikki asiaankuuluva turvallisuutta koskeva informaatio on annettu myytävien tuotteiden ja valmisteiden mukana, ja että tuotteissa, joita he myyvät, ei ole mitään rajoitusten kohteena olevia aineita.

Lisäksi REACH voi vaikuttaa kuluttajatuotteisiin aineiden luvanvaraisuuden kautta liitteen XIV mukaisesti, rajoitusten kautta liitteen XVII mukaisesti tai siksi, että erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC) täytyy ilmoittaa artiklan 7 tai artiklan 33 mukaisesti. Valmistajien ja maahantuojien täytyy olla tietoisia siitä, että REACH-standardeihin tehdään jatkuvasti muutoksia ja seurata huolellisesti uusimpia vaatimuksia. 

SGS tarjoaa maailmanlaajuisen laboratorioverkostonsa ja korkeasti koulutettujen asiantuntijoidensa kautta kaikki tarvitsemasi palvelut sen varmistamiseksi, että tuotanto- ja jakelujärjestelmäsi täyttävät REACH-asetuksen vaatimukset.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi