Mitä etsit?

QEMSCAN

SGS:n kehittynyt mineralogiaverkosto tarjoaa osaamista ja automaattisia kehittyneitä tekniikoita.

Kehittyneissä AMF-tutkimuskeskuksissamme (Advanced Mineralogy Facilities) on laaja valikoima työkaluja, kuten QEMSCAN™-järjestelmät. Sovelletun ja prosessimineralogian asiantuntijoillamme on kokemusta malminäytteiden ja metallurgisten hyödykkeiden arvioinnista.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta QEMSCAN

QEMSCAN on lyhenne sanoista Quantitative Evaluation of Materials by Scanning Electron Microscopy. Tämä järjestelmä eroaa kuvienanalyysijärjestelmistä, sillä se on määritetty mittaamaan mineralogista vaihtelua mikrometrimittakaavaisen kemian avulla. QEMSCAN on kehittynein mineraalialalla käytettävä prosessimineralogian työkalu. Tätä monipuolista tekniikkaa on sovellettu menestyksellä erilaisiin hyödykkeisiin, kuten arvokkaisiin ja perusmetalleihin, mineraalipitoisiin hiekkoihin ja teollisuusmineraaleihin. QEMSCAN-mittauslaitteiden tuottamat tiedot voivat auttaa tekemään strategisen tason päätöksiä yritysostoja, tutkimuksia, soveltuvuutta ja tuotantolaitoksia harkittaessa.

QEMSCAN voi antaa käyttöön

 • massa-analyysejä
 • hiukkaskarttoja
 • lukittujen ja vapautettujen rakenteiden analyysejä
 • koon tai mineraalien mukaisia kemiallisia kokeita
 • tietoja hivenaineiden etsimismahdollisuuksista.

Katseluohjelmisto auttaa analysoimaan hiukkaskarttoja ja määrittämään

 • rakeiden ja hiukkasten koon
 • muototekijän
 • hiukkastyypin
 • mineraalien suhteet
 • hiukkasten eristetyt alijoukot näyttämällä hiukkasten ominaisuudet.

QEMSCAN-tekniikan käyttökohteita:

 • EXPLOMIN™ Pakkaukset
 • Geometallurgiset kartoitukset
 • Nopea indikaattorimineraalien skannaus (RIMSCAN) mineraalisisällön saamiseksi selville
 • Hiukkaskohtainen tai kunkin hiukkasen sisältämien mineraalien kemiallinen analyysi
 • Mineralogia
 • Mineraalien vapautumisaste
 • Tuotantolaitoksen ongelmanratkaisu
 • Mineraalien välisten suhteiden selvittäminen sekä malmin ja sivukiven rakenteiden liitokset
 • Mineraalien ja mtallien talteenotto eli metallien bruttoarvot malmin prosessipiirissä käyttymisen ennakoimiseksi käytettaessa lukittua suljettua kiertoa tai penkkimittakaavan talteenottokokeita ja pilotointia
 • Priorisointi ennakoidun metallin talteenoton ja metallin lasketun arvon perusteella
 • Tuotantolaitosten auditoinnit
 • Hivenmineraalin etsintä
 • Ympäristövaikutusten seuranta

QEMSCAN® koostuu skannaavasta elektronimikroskoopista, jossa on neljä valoelementtienergiaa hajottavaa röntgentunnistinta, mikroanalysaattori ja elektroninen Intellectionin suunnittelema elektroninen käsittely-yksikkö. QEMSCAN perustuu elektronien takaisinhajonnan (BSE) signaalivoimakkuuteen ja energiaa hajottavaan röntgensignaaliin (EDS) jokaisessa mittauspisteessä. Siksi oletuksia ei tehdä BSE-voimakkuuden homogeenisyyden perusteella, sillä BSE-limittymistä esiintyy monissa mineraalifaaseissa. Mineraalien tunnistamista arvioidaan kussakin mittauspisteessa EDS:n avulla vertaamalla BSE-signaalia ja EDS-spektriä mineraalien tunnistusohjelmaan (SIP) tai tietokantaan.

Näytekohtaisesti analysoidaan yleensä 4 -5 kiillotettua osaa, jotka edustavat 4 - 5 hiukkaskokofraktiota. Näin saatava sarja sisältää tietoja 12 000 - 50 000 rakeesta.

Jos näyte sisältää vain 1 % kalkopyriittiä, analyysin mukaan näytteessä on 120 - 500 raetta kalkopyriittiä. Lisäksi tiedot sulfidien ja muiden mineraalien pitoisuuksista voivat olla yhtä tärkeitä.

QEMSCAN-toimintatilat

Mittaustyypit voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ne perustuvat lineaariseen sieppaukseen ja hiukkaskartoitukseen.

Mineraalien massa-analyysit

Mineraalien massa-analyysissä (BMA) käytetään lineaarista sieppausmenetelmää. Sen avulla saadaan tilastollisesti riittäviä tietoja mineraalien tunnistamiseksi sekä niiden jakaumasta ja määrästä.

Hiukkaskartoitus

Hiukkaskartoitus voidaan jakaa hiukkarmineraalianalyysiin (PMA), tietyn mineraalin etsintään (SMS) ja hivenmineraalin etsintään. Näiden menetelmien avulla saadaan tietoja mineraalien spatiaalisista suhteista, kuten niiden vapautumisesta ja yhdistymisestä sekä mineraalikuvioiden visuaalisista ominaisuuksista. Hiukkaskartoitus mahdollistaa kiinnostavien mineraalien kehittyneen analysoinnin, kuten pitoisuuden ja talteenoton suhteen sekä mineraalin vapautumiskäyrän.

Kenttätutkimus

Kenttätutkimuksia (FS) tehtäessä tutkitaan kiillotettuun osaan kiinnitettyä lohkaretta tai näytettä. Kemiallinen spektri saadaan selville tietyin välein. Näkymän osat offline-käsitellään, jotta niistä muodostetaan vähäisen erottelukyvyn digitaaliset kartat.

QEMSCANin kaltaiset välineet ovat pelkkiä työkaluja – erittäin tarkka mineralogia on tuote. SGS on johtava erittäin tarkan mineralogian tarjoaja maailmanlaajuiselle mineraaliteollisuudelle ja muille markkina-aloille, jotka tarvitsevat tarkkoja materiaalin, tuotteen tai jäämien analyysejä. SGS:n mineralogian asiantuntijat takaavat tuotteen laadun ja tarjoavat huomattavaa tulkinta-arvoa ruohonjuuritason etsinnästä tuotannon tukeen.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi