Mitä etsit?

Pilottilaitokset

SGS:n kokeneet metallurgian ammattilaiset kehittävät varmoja prosessikaavioita ympäristön kannalta kestäviä metallin ja mineraalien erotustoimia varten. Tällaiset prosessikaaviot voidaan esittää ja vahvistaa pilottilaitoksilla SGS:n laboratorioissa.

Nämä ohjelmat on tärkeitä tapoja vähentää teknisiä riskejä, ja kaivosala, tekninen ala ja rahoitusala hyväksyvät ne kansainvälisesti.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Pilottilaitokset

Pilottilaitoksien testausta käytetään, jotta voidaan esittää ja vahvistaa, että penkillä kehitetty prosessikaavio on toimintakelpoinen. SGS:n pilottilaitokset ovat ainutlaatuisia, koska ne toimivat integroidusti, yksiköiden kaikessa toiminnassa pyritään toteuttamaan jatkuvaa syöttöä tai tuotetta, joka johtaa tyypillisesti LME-tasoisen metallirikasteen muodostumiseen. Myös vuodot ja epäpuhtauksien kertymät tarkastetaan. Pilottilaitoksia on monenkokoisia, tyypillisesti alkaen koosta < 100 kg/h aina kokoon > 1 tonni/h asti.

Uusien projektien yhteydessä pilottitestauksella osoitetaan toimintakelpoisuus, todistetaan konseptin toimivuus ja tuotetaan markkinanäytteitä lopullisesta odotetusta tuotteesta ja vähennetään näin teknisiä riskejä. Pilottitestauksella tuotetaan myös metallurgisia tietoja, joita voidaan käyttää täyden skaalan laitoksen suunnittelemisessa vähentäen näin suunnittelua ja pääomaa koskevia riskejä.

Olemassa olevat toiminnot voidaan myös simuloida pilottitasolla uuden laitteiston tai teknologian arvioimiseksi, erityyppisten malmien vaikutuksien arvioimiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi päälaitoksen tuotantoa keskeyttämättä.

Ammattitaitoisilla asiantuntijoillamme on tarvittava kokemus erilaisten pilottilaitostoimintojen toteuttamiseksi:

 • Toimintakelpoisuuden osoittaminen sidosryhmille
 • Bulkkinäytteiden valmisteleminen
 • Pienoisbulkki-/DMS-laitoksen toiminta

Pilottivaiheen aikana toteutettaviin tyypillisiin toimintoihin kuuluvat seuraavat:

 • Prosessikaavion toimintakelpoisuuden määrittäminen. Tämä on erityisen tärkeää monipuolisten esiintymien osalta, uuden tai poikkeuksellisen teknologian käytön osalta tai projekteissa, jotka toteutetaan suuren riskin alueilla.  
 • Jatkuvan yhdistetyn toiminnan osoittaminen sidosryhmille
 • Paikallisen vedentoimituksen vaikutusten arviointi
 • Vesitasapainon kehittäminen
 • Malmien vaihtelevuuden vaikutuksen määrittäminen
 • Sivutuotteiden tuottaminen erikoistestaukseen (esim. ympäristöarvioinnit)
 • Bulkkinäytteiden muodostaminen markkina-arviointiin
 • Keskeisen laitoshenkilöstön kouluttaminen

Pilottitestaus on paras tapa

 • osoittaa metallurgisen prosessikaavion kriittiset osat
 • määrittää uuden laitteiston tai teknologian toimivuus
 • tarkastaa ympäristövaatimusten noudattamismahdollisuudet
 • minimoida tekniset, kaupalliset, toiminnalliset ja ympäristöön liittyvät riskit

Pilottilaitoksilla voi olla merkittävä vaikutus projektisi metallurgiseen menestykseen, kunhan laitokset on suunniteltu hyvin ja ne toimivat oikein. SGS:llä on monipuolinen ja integroitu infrastruktuuri, johon kuuluvat paikan päällä tarjottavat analyyttiset, mineralogiset ja kaupankäyntiin liittyvät tukitoimet, kokeneet ammattilaiset ja kattava laitevalikoima, jota tarvitaan tehokkaan pilottilaitoksen tarjoamiseen. Tee yhteistyötä SGS:n kanssa saadaksesi enemmän luottamusta metallurgiseen vasteeseen ja talteenottoon.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi