Mitä etsit?

Paine- ja ympäristöuutto

SGS on maailman johtava hydrometallurgisen testauksen ja prosessikaavioiden kehittäjä.

Metallurgien, kemistien ja insinöörien tiimiämme tukee SGS:n maailmanlaajuinen verkosto. Tarjoamme erä- ja kokeilulaitostestausta sekä prosessikaavioiden kehitystä ympäristöuutto-, paineuutto- ja korkeapaineautoklaavien talteenottojärjestelmille.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Paine- ja ympäristöuutto

SGS:n metallurgeilla on kokemusta kullan, nikkelilateriitin ja uraanin uuton sekä muiden perusmetallien ja refraktoristen malmien vaihtoehdoista. Maineemme luotettavien prosessikaavioiden ja testauksen toimittajana antaa luottamusta täysimittaissen laitoksen metallien talteenottomäärien optimoimiseen.

Meillä on asiantuntemus ja laitevarastot, jotka auttavat ymmärtämään kompleksisia malmisuonia ja kehittämään toimivan, turvallisen ja kustannustehokkaan talteenottojärjestelmän. SGS:n uuttopalveluihin kuuluvat:

 • alkuerätestaus ja mineralogia
 • malmisuonen vaihtelevuuden ja mahdollisten talteenottomäärien analyysi
 • kokeilulaitoksen ja pienoiskaivoksen suunnittelu ja rakentaminen SGS:n tiloissa
 • takuuvarma terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattaminen
 • kokeilulaitoksen ja pienoiskaivoksen hienosäätö 50–100 tonnilla malmia 4–6 kuukauden aikana
 • tuki täysimittaisen laitoksen käyttöönotossa
 • henkilökunnan koulutus ja laitoksen jatkuva optimointi.

Uuttomenetelmää valittaessa asiantuntijamme ottavat huomioon monia seikkoja. Näihin kuuluvat talteenotettavan metallin tyyppi, malmin mineralogia, raekoko ja eristysominaisuudet; malmin mahdollinen refraktorisuus; hankaloittavien mineraalien esiintyminen, esimerkiksi kuparikiisu. Huomioimme myös odotetut talteenottomäärät ja kustannusrajoitukset. Näiden seikkojen pohjalta SGS:n tiimit suorittavat yhden tai useamman tarjoamamme tekniikan testauksen.

Paineuutto, korkeapaineuutto ja painehapetus tehdään autoklaavissa huolellisesti hallitussa lämpötilassa ja paineessa. Tekniikat vaativat huomattavan pääomasijoituksen ja suuremmat käyttökustannukset, mutta tuottavat suurempia talteenottomääriä hankalista, kompleksisista tai refraktorisista malmeista. Etuja ja rajoituksia ovat:

Painehapetus (POX)
Kulta
EdutRajoitukset
 • tehoaa erittäin hyvin vaikeisiin ja kompleksisiin kuparimalmeihin
 • erittäin monimutkainen kemialtaan 
 • korkeat pääomakustannukset.
Korkeapainehappouutto (HiPal)
Nikkelilateriitti, uraani, kupari, koboltti
EdutRajoitukset
 • korkeat talteenottomäärät
 • automaattinen, täysin integroitu, jatkuvatoiminen järjestelmä
 • huomattava pääomasijoitus
 • turvallisuusseikat otettava huomioon.
PLATSOL, SGS:n tavaramerkkitekniikka
Kulta ja platinaryhmän metallit (PGM)
EdutRajoitukset
 • matalat pääomakustannukset
 • sopii niukoille esiintymille, epäpuhtaille esiintymille ja suurille kromi- ja magnesiumpitoisuuksille
tehoaa vain jalometalleihin ja platinaryhmän metalleihin.

Ympäristöuutto, myös massauutto, tehdään yksinkertaisissa kasoissa, ammeissa tai pylväissä. Menetelmät suoritetaan ympäristön lämpötilassa ja paineessa. Järjestelmien etuihin kuuluvat yksinkertainen kemia ja käyttömenettely sekä alhaiset alku- ja jatkokustannukset. Ympäristöuutto sopii yksinkertaisille malmeille tai alemmille odotetuille talteenottomäärille. SGS:n ympäristöuuttomenetelmiin kuuluvat:

Bakteeriuutto (esimerkiksi ACTIVOX, BIOX, GEOCOAT)
Kulta, perusmetallit
EdutRajoitukset
 • yksinkertainen tekniikka
 • parantaa ekologista jalanjälkeä
 • toimii laajalla lämpötila-alueella
 • ei tehoa kuparikiisuun.

SGS tekee myös vaiheuuttoa, joka on hydrometallurgisten prosessien diagnostinen työkalu:

Vaiheuutto
Kulta
EdutRajoitukset
 • käytetään tunnistamaan malmiesiintymien erilaisia mineraalivyöhykkeitä
 • tehoaa kompleksisiin kuparimineraaleihin
 • monimutkainen kemialtaan
 • menetelmäparametrejä on ohjattava ja valvottava tarkasti.

Sopivimman uuttotekniikan valitsemisella on merkittävä vaikutus rakentamiseen, käyttökustannuksiin ja tuleviin talteenottomääriin. SGS työskentelee yrityksen kanssa varmistaakseen, että päätös optimoi talteenottotoiminnot ja parantaa yrityksen tulosta.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi