Mitä etsit?

Hiili ja koksi

SGS tietää, että hiilen, koksin ja kiinteiden biopolttoaineiden tuottajat ja käyttäjät luottavat täsmällisiin, puolueettomiin testituloksiin maksimoidakseen talteenoton ja optimoidakseen laitoksen toiminnot.

SGS on maailmanjohtaja hiilen, koksien ja biopolttoaineiden testausten ja määritysten alalla. Yritykset ympäri maailmaa luottavat osaamiseemme, laitteisiimme ja kokemukseemme. Kun näytteitä testataan laboratorioissamme, tulokset ovat varmasti tarkkoja, maailmanlaajuisesti tunnustettuja ja kansainvälisten standardien mukaisia.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Hiili ja koksi

SGS:n hiilen ja koksin analyysipalveluihin kuuluvat:

  • näytteeksi otetun ja määritetyillä menetelmillä valmistellun hiilen ja koksin kosteuden, rikin, lämpöarvon, haihtuvien aineiden ja haihtumattoman hiilen likimääräiset ja alkuaineanalyysit 
  • tuhkan analyysi- ja testauspalvelut, mukaan lukien alkuaineanalyysi, fuusiotesti, tuhkan viskositeetti, tuhkan kemiallinen alkuaineanalyysi, lentotuhkan ominaisvastus ja hiilen petrografia. Testit ovat tärkeitä määritettäessä, miten lähellä ihannetta materiaali on höyryvoimantuotannon kannalta.
  • Pirstoutumiskokeiden tulosten perusteella voidaan arvioida, miten hyvin hiili kestää murtumista käsittelyn ja kuljetuksen aikana.
  • Hardgroven murskattavuusindeksi (HGI) mittaa hiilen murskausvastusta. HGI auttaa arvioimaan jauhatustehovaatimuksia ja toimintojen suoritustehokapasiteettia.
  • Flotaatio- ja pestävyysanalyysi määrittää ja kvantifioi näytteen matalan tiheyden puhtaaksi hiileksi, korkean tiheyden hylyksi tai keskitiheyden välituotteeksi. 
  • Hiililaskelmat Tarkat ja täsmälliset laskelmat ovat olennaisia koksitoimintojen menestykselle. SGS on tehnyt yritysten käyttöön saatavia laskelmia lämpöarvosta, kokonaisvedystä ja monista muista merkitsevistä tekijöistä.
  • Hiilen reologia merkittävä huomioitava seikka koksitoiminnoissa. Koksihiili laajenee, pehmenee ja muuttuu takaisin kiinteäksi koksiksi, kun sitä lämmitetään ilman ilmaa. Gieselerin plastometri ja Arnun dilatometri ovat teollisuudenalan vakiintuneita reologiatestejä, joilla arvioidaan hiilen plastisuutta ja reologisia ominaisuuksia. 
  • Penkki- ja kokeilulaitostason hiiltymistestaamista käytetään koksaushiilen ja koksaushiilisekoitusten arvioimiseen ennen niiden testaamista kaupallisissa koksausuuneissa.

Tee yhteistyötä SGS:n kanssa ja hyödynnä tekniset valmiutemme taataksesi, että hiili- ja koksianalyysisi ovat globaalien standardien mukaisia laadukkuudessaan ja erinomaisuudessaan. Ota yhteyttä SGS:ään kuullaksesi lisää reologisista testausmenetelmistämme ja saadaksesi tarkkoja ja nopeita hiilianalyysejä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi