Mitä etsit?

Geometallurgia

Geometallurgia yhdistää geologian, kaivoksen, metallurgian, ympäristön ja talouden tiedot maksimoidakseen malmisuonen tuottoarvon ja minimoidakseen samalla tekniset ja toiminnalliset riskit.

SGS:llä on laajasti todistettua kokemusta geometallurgiasta, ja se voi:

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Geometallurgia

  • suositella parhaat tavat malmisuonen hallintaan ja näytteenottoon
  • määritellä malmin testaamalla tekniset parametrit, myös tarkkuusmineralogian tuottamat
  • jakaa testitiedot tilastollisesti koko varannolle
  • mallintaa suunnitellun metallurgisen prosessikaavion
  • luoda suunnittelurajoitukset
  • suunnitella ja optimoida metallurgisen infrastruktuurin
  • tehdä virran- ja vedenkulutuslaskelman kaivoksen elinkaaren ajalle
  • simuloida ja mallintaa toiminnot
  • tehdä tuotantovaihtelu- ja tuoteaste-ennusteet.

Geologisten, metallurgisten, mineralogisten ja ympäristötietojen yhdistämisellä SGS:n geometallurginen menetelmä liittää mineralogisen vaihtelevuuden ja esiintymien kutouksen 3D-lohkomalliin. Sen jälkeen tiedot liitetään tuotanto-, käyttökustannus- ja pääomakustannusvaatimuksiin sekä kuluihin. Näin SGS voi ottaa projektikaaviossa huomioon malmin vaihtelevuuden, infrastruktuurin suunnittelun sekä tuotanto- ja laatuennusteet kaivoksen elinkaaren aikana. Jauhatuksen ja laitoksen downstream-toiminnan infrastruktuuri voidaan siten optimoida huomioimaan malmin vaihtelevuus. Näin välttämätön pääoma- ja käyttöinfrastruktuuri optimoidaan proaktiivisesti.

SGS on vienyt läpi satoja geometallurgian projekteja ympäri maailmaa vuodesta 1999 lähtien, joten sillä on laaja kokemus kaikista geometallurgian osa-alueista. SGS:n geometallurgiset ratkaisut auttavat hallitsemaan kaivostoimintoihin sisältyviä riskejä oltaessa tekemisissä yhä kompleksisempien ja matala-asteisempien varantojen kanssa. Yhdistämällä ennen erillisinä käsitellyt tiedot voimme auttaa tekemään parempia päätöksiä ja vähentämään teknisiä riskejä kaikissa projektin vaiheissa etsinnästä tuotantoon.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi