Mitä etsit?

ESG - Ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa

Ilmastonmuutos, hiilineutraalisuus ja panostus kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG) ovat joitakin niistä aiheista, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja organisaation toimintaan.

Sijoittajat, asiakkaat ja yhteiskunta odottavat, että organisaatiot lisäävät ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja vähentävät kielteisiä vaikutuksiaan ympäristöön ja ihmisiin.

Entistä parempi ESG-strategia ja organisaatiosi tarkoitukseen sopiva raportointi mahdollistavat näiden odotusten täyttämisen sekä sopeutumisen muutoksiin ja haasteisiin, mahdollisuuksia hyödyntäen. Mikä tärkeintä, kykysi arvioida ja osoittaa myönteiset vaikutuksesi edistävät osaamistasi, joka johtaa kestävämpään tulevaisuuteen.

Sujuvoita ESG-toimintaasi Pienoiskuva

Mikä ESG on?

ESG käyttää vakiokriteerejä organisaation kestävän kehityksen saavutusten ja onnistumisten arvioimiseen ja osoittamiseen. Sidosryhmät odottavat organisaatioilta taloudellisen tuloksen lisäksi myös myönteistä vaikutusta yhteiskuntaan:

 • Ympäristökriteereissä huomioidaan, miten organisaatio suojelee luontoa
 • Sosiaaliset kriteerit käsittelevät sitä, miten organisaatio hallinnoi sosiaalisia suhteita työntekijöihin, toimittajiin, asiakkaisiin ja yhteisöihin, joissa se toimii
 • Hallintotapa tarkoittaa organisaation johtoa, johtajien palkitsemista, tilintarkastuksia, sisäistä valvontaa ja osakkeenomistajien oikeuksia

Miksi ESG on tärkeä?

Eettisten ja kestävän kehityksen mukaisten käytäntöjen kysyntä on kasvanut niin sijoittajien ja asiakkaiden keskuudessa kuin yhteiskunnassa yleensä, ja siksi parempi ja läpinäkyvämpi ESG-suorituskyky on entistä tärkeämpää. ESG-osaamisen osoittaminen kansainvälisten elinten ja paikallisten viranomaisten vaatimuksia ja säännöksiä noudattamalla voi tuoda seuraavia lisäetuja:

 • Asiakkaiden sitouttaminen asettamalla ympäristöasiat ja sosiaaliset kysymykset etusijalle
 • Investointien tuoton, pääomakustannusten ja organisaation arvon optimointi
 • ESG-tietojen laadun ja hallinnoinnin parantaminen sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun vaikutusten arvioimiseksi ja kvantifioimiseksi entistä paremmin
 • Organisaatio pystyy viestimään nykytilastaan ja hahmottelemaan tulevia aloitteita
 • Tunnistetaan olennaiset vaikutukset ja mahdollisuudet riskialtistuksen vähentämiseksi
 • Sääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyvien paineiden väheneminen
 • Tehokkuuden parantaminen resursseja säästämällä, kustannuksia vähentämällä ja tuottavuutta parantamalla
 • Entistä myönteisempien tulosten saaminen koko arvoketjussa
 • Osapuolten keskinäisen luottamuksen paraneminen, mikä puolestaan sujuvoittaa pääsyä uusille markkinoille

ESG-palvelut kaikille organisaatioille kehitysasteesta, toimialan painopisteestä tai tarpeista riippumatta

Vaatimustenmukaisuuteen, verifiointiin ja koulutukseen liittyvän asiantuntemuksemme avulla voimme auttaa yritystäsi saavuttamaan ESG-tavoitteet. Lue lisää aiheesta Usein Kysyttyjen Kysymysten osiosta.

Miksi kannattaa valita SGS?

Me olemme yksi alan johtavia yrityksiä, emme ainoastaan siksi, että olemme tarjonneet ESG-palveluja jo yli 30 vuotta, vaan koska osallistumme aktiivisesti parhaiden käytäntöjen esittelyyn.

SGS:n ESG-asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisten standardien, puitekehysten, järjestelmien ja säännösten kehittämiseen, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet (PRB) ja yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD).

Johdamme myös näyttämällä mallia. Kestävän kehityksen johtoasemamme on saanut kansainvälistä tunnustusta. SGS sai PRIME-luokituksen ISS ESG Corporate Rating -arvioinnissa ja AAA-luokituksen MSCI ESG Ratings -arvioinnissa. ESG-käytäntöjämme vahvistavat entisestään SGS:n kestävän kehityksen päämäärät vuodelle 2030, jotka asettavat kunnianhimoisia tavoitteita koko arvoketjullemme ja edistävät kestävän kehityksen yrityskulttuuria organisaatiossa.

Meillä on asiantuntemusta suurimmista toimialoista, ymmärrämme eri sektoreiden ongelmakohta ja meillä on maailmanlaajuista teknistä asiantuntemusta sekä logistista osaamista, joiden avulla voimme varmistaa realistisia kestävyyteen liittyviä tuloksia.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta ESG - Ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa

ESG - Usein kysytyt kysymykset

ESG on lyhenne englanninkielisistä sanoista ”Environmental, Social ja Governance” eli ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallintotapa. Nämä ovat keskeisiä kriteerejä organisaation kestävyysvaikutusta mitattaessa.

Yhä useammat asiakkaat haluavat tuotteiden ja palveluiden laadun lisäksi myös tietoa sitä, miten organisaatio vaikuttaa toiminnallaan laajemmin ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtä lailla, sijoittajat eivät ole enää kiinnostuneita pelkästään organisaation taloudellisesta suorituskyvystä vaan myös sen ESG-mittareista ja tavoitteista. ESG-suorituskyvyn julkistaminen ja raportointi on yhä suositumpaa erityisesti listatuissa yrityksissä ja organisaatioissa, jotka haluavat olla mukana vihreässä rahoituksessa.

Ympäristökriteerien avulla tarkastellaan organisaation lähestymistapaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, resurssitehokkuuden parantamiseen sekä saasteiden ja jätteen vähentämiseen.

Sosiaalisen vastuun kriteerit käsittelevät sitä, miten organisaatio hallinnoi sosiaalisia suhteita työntekijöihin, toimittajiin, asiakkaisiin ja yhteisöihin, joissa se toimii. Huolenaiheita ovat muun muassa monimuotoisuus, ihmisoikeudet ja työntekijöiden hyvinvointi.

Hallintotavassa on kyse organisaation johtamisesta, läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta. Hallintotavan avulla selvitetään, miten organisaatio käsittelee sidosryhmien huolenaiheita ja etuja läpinäkyvästi.

ESG-kriteerejä kehitetään nopeaan tahtiin kansainvälisten parhaiden käytäntöjen, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) ja Science Based Targets -aloitteen (SBTi) ympärille. ESG-strategioiden kehittäminen näiden ja asiaankuuluvien paikallisten aloitteiden pohjalta helpottaa kestävän kehityksen matkaasi.

Voit osallistua SGS Academyn ESG-koulutuksiin saadaksesi perustiedot ESG-asiantuntijoiltamme. ESG-koulutukset voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sopiviksi.

Aloittaminen on usein matkan haastavin vaihe. ESG-tarkastuspalvelumme auttaa käynnistämään ESG-strategian toteuttamisen yrityksen koosta ja tyypistä riippumatta. Tarkastus antaa objektiivisen käsityksen yrityksesi ESG-tilanteesta ja riskeistä, mikä auttaa sinua etenemään tehokkaasti kohti vastuullisuutta.

Kyllä, jos näin sovitaan. Maailmanlaajuisen asiantuntemuksemme ja verkostomme avulla voit varmistaa että ESG-strategiaasi toteutetaan tehokkaasti läpi koko toimitusketjun.

ESG-tarkastus on suunniteltu mittaamaan tehokkaasti organisaatiosi ESG-toiminnan tasoa. Organisaatiosi koosta riippumatta ESG-eroanalyysissä arvioidaan ESG:n ongelmakohtien olennaisuus sekä niiden käsittely. ESG-eronalyysi tarjoaa myös perusteellisia havaintoja, suosituksia ja etenemissuunnitelman ESG-strategioillesi.

Jos yrityksesi haluaa listautua pörssiin tai olla mukana vihreässä taloudessa, tarjota kestävään kehitykseenyhdistettyjä tuotteita, fuusioitua tai tehdä yrityskaupat, sinun on osoitettava, että yrityksesi ESG-mittarit ja -tavoitteet on tarkastanut ja varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, kuten SGS. Nämä ovat yleensä pakollisia prosesseja due diligence -tarkastuksessa, riskienarvionnissa ja -hallinnassa, SPO-analyysissä (Second Party Opinion) ja Equator Principles -arvioinnissa .

Viranomaisten antamissa ohjeissa kerrotaan yleensä, miten ESG-suorituskyky on ilmoitettava ja raportoitava. ESG-väittämiä ei vahvisteta pelkästään vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten, vaan myös, jotta vältetaan viherpesu, joka voi vaikuttaa sekä sijoituksiin että tuleviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Ehdottomasti. Maailman johtavana testausyrityksenä SGS tarjoaa asiakkailleen laajan palveluvalikoiman kaikkialla maailmassa. ESG-palveluihin voi sisältyä tuotteiden, palvelujen, materiaalien, ainesosien tai tilojen testausta.

Tämä riippuu siitä, miten raporttiasi käytetään. Yleisimmin käytettyjä raportointistandardeja ovat GRI-standardit (Global Reporting Initiative), AA1000 AccountAbility Principles -periaatteet ja SASB -standardi (Sustainability Accounting Standards Board). ESG-asiantuntijamme tarjoavat myös muiden raportointistandardien mukaisia palveluja paikallisten ja organisaatiosi tarpeiden mukaisesti.

SGS noudattaa asiaankuuluvien organisaatioiden asettamia vaatimuksia ja ohjeita. International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000) -standardi ja AA1000-varmennusstandardi ovat yleisesti ottaen alan hallitsevia varmennusstandardeja. Lisäksi ESG-asiantuntijamme tarjoavat myös muiden varmennusstandardien mukaisia palveluja paikallisten ja organisaatiosi tarpeiden mukaisesti.

Tarkista kriteerit rahoitusta tarjoavilta rahoituslaitoksilta. Saatat myös tarvita SGS:ltä kolmannen osapuolen lausunnon ESG-väittämiesi vahvistamiseksi.

SGS:n ESG-sertifiointi on SGS:n kehittämä sertifiointijärjestelmä, jolla arvioidaan organisaation ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvien kysymysten hallintaa. ESG-asioihin liittyvä ISO-sertifiointi on sertifiointi, joka myönnetään kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) julkaiseman asiaankuuluvan standardin mukaistesti ja hyväksytysti suoritettujen auditointien jälkeen.

SGS Academy tarjoaa eritasoisia ja erilaisiin aiheisiin liittyviä ESG-koulutuksia, jotka vastaavat tarpeitasi. ESG-ilmoitusten ja kestävän kehityksen raporttien verifiointipalvelumme auttaa osoittamaan organisaatiosi ESG-vastuullisuuden tarkasti ja johdonmukaisesti.

Olennaisuus viittaa organisaation merkittäviin taloudellisiin, ympäristöön liittyviin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin tai seikkoja, jotka vaikuttavat olennaisesti sidosryhmien yrityksestä tekemiin arvioihin ja päätöksiin. Euroopan komissio ehdotti muutama vuosi sitten "kaksinkertaisen olennaisuuden" konseptia. Kaksinkertainen olennaisuus määrittää kriteerit sille, onko kestävään kehitykseen liittyvä asia tai tieto sisällytettävä kestävän kehityksen raporttiin vaikutusten, talouden vai molempien näkökulmasta.

Me olemme yksi alan johtavia yrityksiä, emme ainoastaan siksi, että olemme tarjonneet ESG-palveluja jo yli 30 vuotta, vaan koska osallistumme aktiivisesti parhaiden käytäntöjen esittelyyn. ESG-asiantuntijamme osallistuvat aktiivisesti kansainvälisten standardien, puitekehysten, järjestelmien ja säännösten kehittämiseen, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet (PRB) ja yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD). Meillä on laaja-alaista asiantuntemusta ja kokemusta tärkeimmistä toimialoista, ymmärrämme eri sektoreiden ongelmakohtia ja meillä on maailmanlaajuista teknistä asiantuntemusta sekä logistista osaamista, joiden avulla voimme varmistaa realistisia kestävyyteen liittyviä tuloksia.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi