Mitä etsit?

Erittäin pienten pitoisuuksien orgaanisten yhdisteiden testaaminen

Korkearesoluutioinen massaspektroskopia ja isotooppilaimennusmenetelmät erittäin pienten pitoisuuksien orgaanisten yhdisteiden testaukseen auttavat sinua noudattamaan tiukimpiakin havaitsemisrajoja koskevia määräyksiä.

Erittäin pienten pitoisuuksien orgaanisten yhdisteiden analysointi korkearesoluutioisella massaspektroskopialla ja isotooppilaimennusmenetelmillä tuottaa erittäin tarkkoja tuloksia epäpuhtauksien tunnistamiseen ja kvantifiointiin. Tälle tiukan analyyttiselle lähestymistavalle on yhä enemmän kysyntää organisaatioissa, jotka haluavat:

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Erittäin pienten pitoisuuksien orgaanisten yhdisteiden testaaminen

 • täyttää ympäristölainsäädännön vaatimukset – kun tarvitaan riskienarviointia, jotta voidaan suojata väestöä altistumiselta epäpuhtauksille ja niihin liittyviltä terveysvaikutuksilta
 • saattaa vastuullisen osapuolen vastuuseen altistumisen jälkeen

SGS:n erittäin pienten pitoisuuksien orgaanisten yhdisteiden testauspalvelut

Olemme johtava erittäin pienten pitoisuuksien orgaanisten yhdisteiden testauspalveluiden tarjoaja. Tutkijamme ovat kehittäneet ja parantaneet maailmanlaajuisten standardien pienten pitoisuuksien jäljitysmenetelmiä yli kolmen vuosikymmenen ajan, mukaan lukien USEPA 1613b (dioksiinit ja furaanit); USEPA 1668A/C (polyklooratut bifenyylit); USEPA 1614 (polybromoidut difenyletherit); USEPA 1699 (Torjunta-aineet – orgaaniset kloorit, fosfaatti ja typpi).

Tarjoamme:

 • Ammattimaisen asiakkuuden- ja projektinhallinnan avulla voit varmistaa, että näyte-, analyysi- ja datatarpeesi täytetään ajallaan ja että ne vastaavat odotuksiasi
 • Tarkoituksenmukaisten menettelyjen ja laadunvalvonnan soveltaminen useisiin matriiseihin, mukaan lukien:
  • Alkuperä/ savupiippunäytteiden analysointi
  • Avovesinäytteet ja suuret vesinäytteet
  • Kudos- ja seerumi-/plasma-analyysi
  • Maanäytteiden ja sedimentin analyysi
  • Biosolidien ja jätevedenpuhdistamojen näytteet
  • Passiiviset ja aktiiviset näytteenottovälineet (mukaan lukien XAD, PUF, SPMD, SPE)
 • Kongeneerikohtaiset analyysit ja tietojen raportointi TEQ-, TMDL-, alkuperä/kohtalo- ja vastuututkimusten tueksi, mikä puolestaan tukee pitkälle kehitettyjä näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmia
 • Käyttämällä isotooppilaimennus-massaspektrometriaa laajalle kohdeanalyyttien kirjolle saadaan tarkimmat analyytti- ja kongeneerikohtaiset/kokonaiskongeneereista johdetut määritykset
 • Tunnista tuntemattomia yhdisteitä käyttämällä korkean resoluution analyysiä, tietokantahaulla ja/tai tarkalla massamittauksella ja alkuainekoostumuksen määrityksellä
 • Mahdollisuus yhdistää useita pienten pitoisuuksien analyysejä yhdestä näytteestä vaarantamatta havaitsemisrajoja, vähentää näytteenottokustannuksia ja optimoida tutkimuksen tehokkuutta
 • Dioksiinit/furaanit, PCB:t, PAH-yhdisteet, puolihaihtuvat yhdisteet ja torjunta-aineet Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston menetelmillä 23, 8290, 1613, 1668A/C, 1699, 0023A, TO-9A, CARB 428, 429 ja niiden kansainväliset vastineet/johdannaiset; WHO-2 (yhdistetty D/F+PCB-analyysi, esim. EU:n elintarvike-/rehutestaus)
 • Polybromattu difenyylieetteri (PBDE) USEPA-menetelmällä 1614 tai vastaavalla kansainvälisellä menetelmällä

Miksi valita SGS?

Vertaansa vailla olevan maailmanlaajuisten ympäristöasiantuntijoiden ja akkreditoitujen laboratorioiden verkostomme avulla olemme ensisijainen valinta erittäin pienten pitoisuuksien orgaanisten yhdisteiden testaukseen. Etuja ovat:

 • Uusimmat korkearesoluutioiset, kaksoisfokusoivat, magneettisektoreilla varustetut massaspektrometrit
 • Vertaansa vailla oleva projektikohtainen analyysimenetelmätuki ja kehittäminen
 • Sertifioinnit, mukaan lukien NELAC, USDA, CALA, ISO 17025 ja Yhdysvaltojen osavaltioiden, EU:n, Australian ja Aasian paikalliset vaatimukset
 • Tehokkaat toimitusajat – mukaan lukien erittäin nopea 55 tunnin dioksiini-/furaani-analyysimme Pohjois-Amerikassa
 • Hyvien laboratoriokäytäntöjen (FIFRA/TSCA-GLP) ja laboratorioiden laadunvalvontanäytteiden mukaiset laadunvarmistusohjelmat, jotka ylittävät menetelmäkriteerit
 • Raportit, jotka sisältävät korkearesoluutioiset, indeksoidut PDF-tiedostot, joissa on moniväri-kromatogrammit, sekä ainutlaatuinen suorituskykyyn perustuva kriteerianalyysimme (PBCA). Kromatografisia tietoja voidaan tarkastella vuorovaikutteisesti käyttämällä SGS:n omaa UTP-ohjelmistoa
 • Tietojen raportointi verkossa, salatun ja salasanalla suojatun SGS ENGAGE:n kautta

Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon ja kysy lisää erittäin pienten pitoisuuksien orgaanisten yhdisteiden testauksesta.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi