Mitä etsit?

Laboratorioiden perustaminen ja niiden käyttöpalvelut

Laboratorioiden toimittaminen avaimet käteen -periaatteella ja niiden käyttöpalvelut.

SGS tarjoaa öljyalalle kattavia laboratoriopalveluita, valmiita laboratorioita ja niiden käyttöpalveluita. Tarjoamme yrityksellesi kattavan valikoiman teknistä konsultointia, jotta tuotantolaboratoriot täyttävät niille asetettavat vaatimukset. Meillä on kokemusta laboratorioprojekteista öljyn ja kaasun tuotannosta FPSO-alusten, kiinteiden porauslauttojen ja maissa toimivien tuotantolaitosten avulla, LNG-tuotannosta sekä öljyn käsittelemisestä ja jalostamisesta.

Meillä on kokemusta seuraavilta alueilta:

 • Suunnittelu
 • Laitteille asetettavat vaatimukset
 • metodien kehittäminen ja validointi
 • Menetelmien kehittäminen ja validoiminen
 • Laboratoroiden käyttö ja kunnossapito
 • Raportointi
 • Laadunvarmistus

SGS:n laboratorioalihankintapalvelut

Analyysivaatimukset ja laboratorioiden suunnittelu

Teemme yhteistyötä projektiryhmäsi kanssa, jotta löydetään parhaat ratkaisut esimerkiksi näytteenoton ja analyysien vaatimusten tunnistamiseksi, laboratorion ja työnkulun suunnittelemiseksi sekä laitteille ja laboratoriolle asetettavien vaatimusten saamiseksi selville. Pidämme yhteyttä urakoitsijoihin, jotta rakennustekniset ratkaisut, kuten LVI- ja sähköasennukset, ja palvelut ovat tarkoituksenmukaiset.

Sisältö:

 • Analyyseille ja näytteenotolle asetettavat vaatimukset
 • Laboratorion suunnitteleminen
 • Suunnittelupiirustukset, joista laitteiden ja kalusteiden paikat käyvät ilmi
 • Laitteet, ohjelmistot, varasto- ja toimistotilat
 • Laitteet, reagenssit, varaosat ja tarvikkeet
 • Yhdyskuntatekniikka (kaasuputket, LVI, näytejätteiden käsittely)

Kolmannen osapuolen laboratoriohallinta ja -käyttö

Laboratorionhallinnassa tärkeintä on tietojen laatu, toiminnan tehokkuus ja kustannussäästöt. SGS on kolmannen osapuolen laboratoriopalveluiden ja -hallinnan johtava tarjoaja. Voit luottaa hyviksi havaittuihin palveluihimme.

Sisältö:

 • Käyttö, säädökset, erityistapahtumien analysointi
 • Laboratorioanalyysit/sertifioinnit: esimerkiksi tuotantonesteet, jalosteet ja lopputuotteet, paineistetut kaasut ja nesteet, hiilivedyt, prosessinesteet, vesi ja ilma
 • Analyytikkojen kouluttaminen ja pätevyyden testaaminen
 • Ympäristövaikutusten seuranta
 • Mukautettu koulutus kentällä, näytteenotto ja testauspalvelut
 • Laboratorioiden väliset vaihto-ohjelmat
 • Henkilöstövuokraus tai rekrytointi
 • Kemistejä paikan päälle määräaikaissopimuksilla

Laitteistot


Oikeiden analyysilaitteiden valitseminen täysmittaista tuotantoa varten, osaamisen valvominen ja ympäristövaikutusten analysointi voivat viedä aikaa. Määritämme tarvittavat laitteet ja menetelmät yhdessä yrityksenne kanssa. Syvällinen laitteiden tuntemisemme auttaa analysoimaan kaiken mahdollisen suurista pitoisuuksista häviävän pieniin pitoisuuksiin. Hankimme laitteet ja reagenssit puolestanne kilpailukykyisillä hinnoilla.

Hankinta- ja toimituspalvelut

SGS:llä on kokemusta täysin toimivien laboratorioiden toimittamisesta erilaisiin öljyn ja kaasun tuotanto- ja käsittelyprojekteihin eri puolille maailmaa. SGS tunnistaa kansainvälisen verkostonsa avulla tehokkaimman tavan hankkia laitteet, tarvikkeet ja reagenssit sekä toimittaa ne projektin käyttöön ajoissa. Lisäksi SGS voi vastata laboratoriotilan suunnittelu- ja rakennusprojektista aina laitteiden ja kalusteiden asentamiseen saakka. Voimme toimittaa vaarallisilla alueille käytettäviksi sertifioituja laboratoriomoduuleita offshore-käyttökohteisiin sekä sertifioimattomia moduuleita ja perinteisiä laboratorioita maissa käytettiksi.

Käyttö

SGS tarjoaa laboratorioiden koko hallintaa, johon sisältyy henkilöstön hankkiminen, valvonta ja johtaminen. SGS käyttää laboratorioista eri puolilta maailmaa saamaansa kokemusta sen varmistamiseksi, että henkilöstö valitaan ja koulutetaan projektin näytteenotto- ja analysointivaatimusten mukaisesti. Jos laboratorion sijainti on syrjäinen, SGS antaa käyttöön paikallisen rotaatioon perustuvan henkilöstön tai kouluttaa paikallisen henkilöstön.

SGS voi vastata laboratoriosta projektin koko elinkaaren ajan. SGS vastaa laboratorion toimittamien tietojen laadusta, LIMS-järjestelmän käyttöönotosta (Laboratory Information Management Systems), laboratoriolaitteiden kalibroinnista ja kunnossapidosta, tarvikkeiden hankkimisesta, viallisten laitteiden vaihtamisesta uusiin ja tekee yhteistyötä yrityksesi kanssa, jota tulevat analyysitarpeet tunnistetaan.

laatua


SGS:llä on laajasti kokemusta ISO-hyväksyttyjen laboratorioiden perustamisesta ja johtamisesta. Laadunvarmistusohjelmamme kattavat esimerkiksi vastuut, koulutuksen, hankinnat, kunnossapidon ja laadunvalvonnan, kuten raportoinnin, menetelmät ja toimenpiteet.

Työterveys ja turvallisuus

Työterveys ja turvallisuus ovat liiketoiminnan perusedellytyksiä. SGS laatii kattavan työterveys- ja turvallisuussuunnitelman kaikkia toimipaikkoja varten työterveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Se sisältää henkilöstön terveydentilan seurannan, muut seurantaohjelmat, henkilöstötietokannat, vaarallisia työvaiheita käsittelevät kokoukset, osallistumisen yhteisen työterveys- ja turvallisuustoimikunnan kokouksin ja tarkastukset.

Ota yhteyttä SGS:ään. Saat lisätietoja siitä, miten laboratorion suunnittelemisen, perustamisen ja käyttämisen antaminen SGS:n vastuulle voi auttaa yritystäsi.

Palvelumme

Etsitkö jotain erityistä?

Hae Laboratorioiden perustaminen ja niiden käyttöpalvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi