Mitä etsit?

Koulutus

Paranna osaamista, tietotaitoja ja suorituskykyä luomalla samalla tulevaisuuden johtajia alalle ja edistämällä jatkuvaa ammatillista kehittymistä ISO- ja liiketoimintakoulutuksen avulla.

Koulutus on usein aliarvostettua

Laatukoulutus auttaa organisaatiotasi pysymään kilpailukykyisenä. Sen avulla voit pysyä kartalla alan uusimmista käytännöistä ja jatkuvasti muuttuvista teknisistä ja ISO-standardeista sekä noudattaa lakisääteisiä velvoitteita.

Yhtenäisen koulutustason ylläpitäminen koko organisaatiossa voi kuitenkin olla haastavaa. Siksi on varmistettava, että sekä paikallinen että globaali henkilöstö saa yhdenmukaista ja laadukasta koulutusta.

Muutosta koulutuksen avulla

Organisaation suurin voimavara on sen työvoima. Työntekijöiden täyden potentiaalin hyödyntäminen on avain menestyksekkään liiketoiminnan luomiseen. Työntekijöiden on saatava koulutusta, joka edistää jatkuvaa henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä.

SGS Academy järjestää koulutuksia, jotka tarjoavat henkilöstöllesi ja liiketoiminnallesi muutokseen tarvittavaa osaamista ja tietoa.

SGS Academyn koulutus lukuina

Tarjoamme

 • Kursseja yli 100 maassa
 • Yli 20 000 kurssin valikoiman, yli 20 eri kielellä
 • Yli 1 000 ohjaajan verkoston
 • Koulutusta yli 200 000 henkilölle vuosittain

Vastaamme muuttuviin tarpeisiisi

Tarjoamme kasvokkain tapahtuvia (luokkahuone), virtuaalisia (etäopetus, verkkokoulutus), sähköisiä (itseopiskelu) koulutuksia sekä mukautettua koulutusta syntyviin tarpeisiisi.

Standardeihin perustuva koulutus

Tarjoamme ISO- ja muiden standardien mukaista koulutusta eri työntekijätasoille, kuten perehdytyskoulutuksia, sisäisen auditoijan/johtavan auditoijan koulutusta sekä implementointikoulutuksia. Tarjoamme myös muita teknisiä koulutuksia liiketoimintaprosessien parantamiseen.

Alakohtainen koulutus

Tarjoamme toimialakohtaisia työvoiman kehittämisratkaisuja monilla eri aloilla, kuten elintarviketeollisuudessa, lääketieteessä, teollisuudessa ja autoteollisuudessa.

Aiheenmukainen koulutus

Koulutussisältömme kattavat toimialatuntemuksen ja tietyt aiheet, mukaan lukien kestävä kehitys, työturvallisuus, tietoturva, lainsäädännön noudattaminen, henkilökohtainen kehitys ja prosessien parantaminen.

Tietoon keskittyvä lähestymistapa

Olemme maailman johtava arviointi-, auditointi- ja sertifiointipalvelujen tarjoaja, ja kokemuksemme teollisuuden kipupisteistä kattaa yli 39 toimialaa ja yli 200 000 asiakasta ympäri maailmaa. Sen ansiosta voimme tunnistaa puutteet ja kehittää räätälöityjä koulutusratkaisuja.

Ihmiset oppivat eri tavoin. On käytännöllistä ja taloudellisesti järkevää löytää tarpeisiin mukautuvia ja intuitiivisia koulutusratkaisuja, jotka voidaan räätälöidä vastaamaan organisaation ja yksilöiden odotuksia. Koulutuksen on keskityttävä olennaiseen ja helposti omaksuttavaan sisältöön.

Tietoon keskittyvä lähestymistapamme täyttää tarpeesi ja sisältää:

Räätälöity koulutus

Hyödyntämällä olemassa olevia auditointitietoja tai suorittamalla kuiluarvioinnin voimme tunnistaa ongelmia ja räätälöidä koulutusta niin että kuilut saadaan suljetuksi

Toimialan koulutusratkaisut

Tietoaineistomme yleisen toimiala-analyysin perusteella tunnemme useiden alojen tärkeimmät ongelmakohdat ja voimme yhdistää olemassa olevia koulutuksia ratkaisemaan erityisiä liiketoimintatarpeita.

Verkkoyhteys LMS:n avulla

SGS Academyn mukautettu Learning Management System (LMS) -järjestelmä tarjoaa työntekijöille ja johdolle yhteyden asianmukaisiin koulutuksiin ja jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen. Se helpottaa oppimisen organisointia, kirjaamista ja johdonmukaista sitoutumista globaalilla tasolla.

Osallistujille

 • Intuitiivinen – käyttää tunnistettavia online-menetelmiä koulutuksen tehostamiseen
 • Tehokas – käyttää asiakastietoja tarvittavien kurssien kohdistamiseen ja jatkuvan ammatillisen kehityksen edistämiseen
 • Erinomainen saatavuus – kaikki koulutukset tallennetaan ja ovat käytettävissä milloin tahansa
 • Hyvä organisointi – aikataulut ovat yhdessä paikassa suunnittelun helpottamiseksi. Aikatauluihin, kurssimäärityksiin jne. tehdyt muutokset tulevat näkyviin välittömästi
 • Todistukset – suora pääsy tulostettavaan dokumentaatioon
 • Hallinta – osallistuja voi varata kursseja ja hallita omaa aikatauluaan

Johdolle

 • Raportit – monia hyödyllisiä raportteja saatavilla sopivassa muodossa
 • Laskutus – laskutuksen täydellinen hallinta, mahdollistaa budjetin valvonnan
 • Resurssien hallinta – henkilöstön koulutuksen kaikkien osa-alueiden täydellinen näkyvyys

Etsitkö jotain erityistä?

Hae Koulutus

Aiheeseen liittyvät linkit

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

00380,

Helsinki,

Suomi