Mitä etsit?

Kestävän kehityksen varmistaminen – Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Sijoittajat, asiakkaat ja yhteiskunta odottavat, että organisaatiot lisäävät ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja vähentävät kielteisiä vaikutuksiaan ympäristöön ja ihmisiin.

Entistä parempi ESG-strategia ja organisaatiosi tarkoitukseen sopiva raportointi mahdollistavat näiden odotusten täyttämisen sekä sopeutumisen muutoksiin ja haasteisiin samalla mahdollisuuksia hyödyntäen. Mikä tärkeintä, kykysi arvioida ja osoittaa myönteiset vaikutuksesi voi parantaa kestävämpään tulevaisuuteen johtavaa osaamista.

Olipa organisaatiosi nykyinen ESG-suoritustaso mikä tahansa, mukautettavissa oleviin ESG-palveluihimme sisältyvät:

  • ESG-koulutus
  • ESG-tarkastus
  • ESG-eroanalyysi
  • ESG KPI-verifiointi ja -varmistus
  • ESG-raportit ja kestävän kehityksen raportin verifiointi
  • ESG-sertifiointi

ESG-tarkastus on suunniteltu mittaamaan tehokkaasti organisaatiosi ESG-suorituskykyä. Se antaa objektiivisen kuvan ESG-hallinnan tilasta ja riskeistä, mikä auttaa organisaatiotasi etenemään tehokkaasti.

Tarjoamme myös ESG-verkkokoulutusta, joka sopii kaikille aiheeseen vasta tutustuville työntekijöille. Se tarjoaa pohjatiedot, joiden avulla osallistuja ymmärtää roolinsa ja organisaationsa roolin ESG-asioiden tukemisessa.

Organisaation ympäristötehokkuus liittyy läheisesti ympäristönhallintaan.

ISO 14001 tarjoaa ympäristöjohtamisjärjestelmän (EMS), jonka avulla organisaatiot voivat parantaa ympäristötehokkuuttaan, täyttää asiaankuuluvat vaatimustenmukaisuusvelvoitteet ja saavuttaa ympäristötavoitteensa.

Standardin mukainen sertifiointi on keskeinen osa ympäristövaikutusten vähentämistä. ISO 14001 koskee kaikkia organisaatioita ja niiden toimintaa, tuotteita ja palveluita, joita voidaan hallita tai joihin voidaan vaikuttaa elinkaarinäkökulmasta.

Standardissa määritetään ympäristönhallintajärjestelmälle asetettavat vaatimukset, jotka parantavat organisaatiosi ympäristötehokkuutta. Voit oppia hallitsemaan järjestelmällisesti ympäristövastuuta, joka edistää kestävää kehitystä.

Yritykset, jotka eivät sisällytä sosiaalisesti vastuullista toimintaa strategioihinsa, järjestelmiinsä ja käytäntöihinsä, jäävät usein kilpailijoistaan jälkeen.

Yhteiskuntavastuuseen keskittyvän standardin ISO 26000 mukainen suorituskyvyn arviointi soveltuu kaikille organisaatioille. Se on työkalu, jolla saat selville organisaatiosi suorituskykytason arviointihetkellä. Arviointi auttaa organisaatiotasi vastaamaan yhä kasvaviin yhteiskuntavastuun vaatimuksiin.

Kehitä, ylläpidä ja sovella sosiaalisesti hyväksyttäviä käytäntöjä koko organisaatiossasi SA8000-sertifioinnin avulla. Se on johtava sosiaalisen vastuun sertifiointistandardi

Tämä Social Accountability International (SAI) -standardi on kehittynyt yleiseksi viitekehykseksi, joka auttaa sinua osoittamaan sitoutumisesi työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun. Vuonna 1989 Council on Economic Priorities -järjestön tytäryhtiö SAI laati SA8000-standardin, joka nykyään on maailmanlaajuisesti hyväksytyin itsenäinen työpaikkastandardi kaikille organisaatioille.

Organisaatiollasi, tapahtumapaikallasi ja järjestämilläsi tapahtumilla on vaikutuksia ympäristöön ja talouteen useilla tasoilla, muun muassa veden kulutuksen, kiinteiden jätteiden syntymisen ja energiankulutuksen sekä biodiversiteettiin, työllisyyteen ja alihankkijoiden valintaan vaikuttamisen kautta.

Kestävien tapahtumien hallintajärjestemiä koskeva ISO 20121 -sertifiointi ja -koulutus voivat auttaa organisaatiotasi asettamaan ja saavuttamaan realistisia tavoitteita sekä ottamaan käyttöön toimintaohjeita ja menetelmiä parhaiden käytäntöjen soveltamiseksi.

Forest Stewardship Council:n (FSC™) metsänhoidon sertifiointi todistaa ostajille, että puu on peräisin arvioidusta ja sertifioidusta metsästä, jota hoidetaan asianmukaisten yhteiskunnallisten, taloudellisten ja ympäristöstandardien mukaisesti.

Metsänhoidon sertifiointi on riippumaton arviointi, joka takaa, että metsänhoidon käytäntösi ovat FSC™:n kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisia.

Metsätuotteiden alkuperäketjun (COC) sertifioinnin avulla voit osoittaa, että yrityksesi myymä tai käyttämä puu on peräisin hyvin hoidetuista metsistä tai muista valvotuista lähteistä.

Vesijalanjälkeen keskittyvä ISO 14046 -sertifiointi ja koulutus voivat auttaa arvioimaan nykyistä tilannettasi, tuotteitasi, prosessejasi ja organisaatiotasi elinkaariarvioinnin perusteella.

Nykyään rahoituslaitoksiin ja projektirahoittajiin kohdistuu yhä kovempia paineita sosiaalista vastuuta ja ympäristöasioita koskevaan läpinäkyvyyteen sekä riskienhallintaan liittyen.

Equator Principles -periaatteita soveltamalla rahoitusala saa yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä mittapuita taloudellisten hankkeiden hallinnointiin. Equator Principles -periaatteiden arviointi sisältää vapaaehtoisen luottoriskien hallintakehyksen sekä yhteiskunnallisten ja ympäristöriskien arviointiohjeita rahoittamillesi hankkeille.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi