Kontaktujte nás

Co hledáte?

TL 9000 - Systémy řízení jakosti v telekomunikacích

Chcete-li na dnešním konkurenčním trhu prodávat telekomunikační produkty a služby, provedení normy TL 9000 odliší vaši organizaci od konkurentů.

V oboru charakterizovaném krátkou životností produktů a vysokým očekáváním s ohledem na bezpečnost a kvalitu můžete ku prospěchu využít certifikaci podle normy o zajištění jakosti v telekomunikacích, TL 9000.

Mezinárodně uznávaná telekomunikační norma TL 9000 definuje požadavky na systém řízení jakosti v oblasti návrhu, vytvoření, výroby, dodávky, instalace a údržby telekomunikačních výrobků i služeb. Toto zaměření na výkon, řízení a úsporu nákladů, trvalé zlepšování a prohlubování obchodních vztahů mezi zákazníkem a dodavatelem zvýší vaši konkurenceschopnost.

V pozici dodavatele a poskytovatele telekomunikačních výrobků a služeb podpoří certifikace vašich systémů řízení jakosti podle normy TL 9000 vaši komunikační strategii, posílí základní hodnoty vaší společnosti a prokáže schopnost dosáhnout nejvyšších norem jakosti v oboru telekomunikačních výrobků a služeb.

Certifikace vašich systémů řízení jakosti podle požadavků TL 9000 zajistí tyto přínosy:

  • snižuje potřebu vyhovět jiným normám týkajícím se řízení jakosti v telekomunikacích: TL 9000 zavádí společný soubor požadavků na systémy řízení jakosti pro dodavatele telekomunikačních systémů, hardwaru, softwaru a služeb,
  • zvyšuje vaši konkurenceschopnost prostřednictvím zaměření na výkon, náklady, celkovou úsporu nákladů, nepřetržité zlepšování služeb a lepší obchodní vztahy se zákazníky/dodavateli a
  • podporuje vaši komunikační strategii, posiluje základní hodnoty vaší společnosti a prokazuje schopnost dosáhnout nejvyšších norem jakosti v oboru telekomunikačních výrobků a služeb.

Jsme světovou jedničkou pro volbu certifikačního orgánu třetími stranami a hlavní poskytovatel akreditovaných certifikátů TL 9000 / telekomunikačních certifikátů i certifikace testování a produktů a dalších posouzení shody v oboru telekomunikací.

Naši telekomunikační auditoři disponují technickými znalostmi i znalostmi příslušných předpisů, aby mohli v co největší míře provádět smysluplné a profesionální audity TL 9000. Kdykoli je to možné, naši telekomunikační auditoři vám pomáhají plnit cíle systémů kontroly a řízení jakosti v telekomunikacích.

Vytvořte s námi partnerství pro certifikaci TL 9000 a poskytněte vaší organizaci konkurenční výhodu.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika