Kontaktujte nás

Co hledáte?

Testování GMO

V některých zemích stále přetrvávají spory ohledně použití geneticky modifikovaných organismů (GMO).

Společnost SGS vám s ohledem na své mnohaleté zkušenosti v tomto oboru nabízí služby testování GMO, které vycházejí z ověřené metodologie a přinášejí výsledky uznávané všude ve světě.

Naše testy GMO vám pomohou získat důvěru zákazníků a zajistit, aby vaše krmiva pro zvířata splňovala národní a mezinárodní kontrolní požadavky. Ke kvantifikaci GMO přítomných ve vzorcích vašich krmiv používáme standardní metodu polymerázové řetězové reakce (PCR). Tím získáte nezávislé ověření, které vám umožní získat důvěru zákazníků v zemích, které požadují výrobky bez přítomnosti GMO.

Kvalitativní screening GMO na základě DNA - vzorky semen

Tento test používáme k ověření přítomnosti nebo nepřítomnosti geneticky modifikovaného rostlinného materiálu ve vzorku tkáně semene nebo rostliny. Test využívá kombinaci dvou specifických metod PCR zaměřených na tyto genetické prvky: promotor viru mozaiky květáku (CMV) 35S a NOS terminátor. Pomocí tohoto testu můžeme detekovat většinu geneticky modifikovaných druhů rostlin, které jsou v současné době předmětem komerční produkce po celém světě.

Kvalitativní screening GMO na základě DNA - vzorky potravin

Při analýze zpracovaných potravin může být obtížné zjistit materiál odvozený z geneticky modifikovaných rostlin z důvodu jeho rozkladu během procesu výroby. Např. detekční metody na bázi proteinů nejsou vhodné, protože proces výroby potravin může zničit proteiny odvozené z geneticky modifikovaných ingrediencí.

Naše společnost však využívá nejmodernější techniky analýzy DNA k detekci přítomnosti GM jevů. Tyto jevy mohou být přítomnyv DNA zpracovaných potravin včetně chleba, mouky, sójového mléka, tofu a rostlinných olejů. Po extrakci DNA z uvedených výrobků použijeme kombinaci dvou specifických testů PCR zaměřených na následující genetické prvky: promotor CMV 35S a NOS terminátor.

Kvantitativní testy PCR založené na DNA využívají standardy k určení obsahu GMO od 0,01% do 5%. Vzorky jsou testovány metodou PCR v reálném čase, která určí specifické hodnoty DNA během 40 cyklů.

Schválené a akreditované laboratoře

V zájmu udržení našeho dobrého jména spojeného s nezávislostí, integritou a inovací naše laboratoře zaměřené na testy GMO dodržují přísná pravidla a jsou držitelem akreditace podle norem ISO 17025 a ISO 9001:2008. Naše laboratoře, v nichž pracují zkušení vědečtí a techničtí pracovníci, získaly rovněž uznání několika krmivářských asociací. Ve všech svých laboratořích využíváme mezinárodní metody, jejichž vhodnost v každé lokalitě předem ověříme. Každý rok se účastníme vysoce kvalitních testů výskytu GMO a naše laboratoř, v níž provádíme testy GMO, získala akreditaci Mezinárodní asociace pro testování osiv (ISTA).

Pokud potřebujete pomoc v oblasti splnění norem pro výrobky bez obsahu GMO, kontaktujte společnost SGS ještě dnes a vyžádejte si bližší informace.

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika

Související služby

Ostatní služby