Kontaktujte nás

Co hledáte?

Ověření a zajištění KPI ESG

Ověřte své systémy řízení a cíle v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy (ESG) a získejte prohlášení třetí strany potvrzující jejich přesnost a spolehlivost.

Verifikace a zajištění KPI ESG je nezávislá služba třetí strany, která validuje evidenci a cíle ESG stanovené jako součást zveřejňování KPI organizace. Poskytuje také prohlášení společnosti SGS potvrzující přesnost a spolehlivost vašich tvrzení ESG spolu s odbornými názory na vaše klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti ESG.

Proč vaše klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti ESG vyžadují ověření a zajištění?

Greenwashing je v poslední době problémem nejen pro zákazníky, ale také pro investory, finanční instituce a úřady. V důsledku toho organizace čelí tlaku, aby se zapojily do skutečných, udržitelných obchodních postupů pro zajištění udržitelných financí, počáteční veřejné nabídky (IPO), akvizice a další obchodní spolupráce. Ověření a zajištění údajů o klíčových ukazatelích výkonnosti v oblasti ESG zvyšuje důvěru vašich investorů, finančních institucí a partnerů a je základním procesem shody s požadavky v následujících oblastech:

 • Due diligence
 • Hodnocení rizik
 • řízení rizik,
 • Názor druhé strany (SPO)
 • Equator Principles

Jaké jsou výhody?

 • Snížení půjček prostřednictvím udržitelných financí
 • Lepší příprava na IPO
 • Ověřit své KPI ESG
 • ověřit KPI ESG vašich dodavatelů;
 • Usnadnit proces Due diligence
 • Odhalit potenciální neshody

Jak jsou ověřovány a zajišťovány KPI ESG?

Můžeme provádět přezkoumání na pracovišti, vést rozhovory s vedením a přezkoumat všechny podklady za účelem ověření a zajištění vašeho hodnocení a cílů ESG. Lze také vyhodnotit vaše procesy a systémy řízení dat, včetně interních kontrol, a poskytnout vám doporučení ke zlepšení procesů a budoucího pravidelného reportingu.

SGS jako schválený ověřovatel

Spolupracovali jsme s různými mezinárodními organizacemi, abychom ověřili a zajistili hodnocení a cíle ESG uplatňované jejich zákazníky a dodavateli. Jsme schváleným ověřovatelem třetí strany pro posuzování toho, zda emitent a zelený dluhopis splňují požadavky na certifikaci podle standardu Climate Bonds Standard iniciativy Climate Bonds Initiative (CBI).

Jako nezávislý ověřovatel třetí strany můžeme také spolupracovat s vámi, abychom zajistili, že vaši zákazníci a dodavatelé důsledně a přesně splňují své klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti ESG.

Proč společnost SGS?

Jsme lídrem nejen v poskytování služeb v oblasti ESG již více než 30 let, ale také jako aktivní účastník "ESG best practice".

Naši odborníci na ESG aktivně přispívají k vývoji mezinárodních standardů, rámců, programů a předpisů, jako jsou cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG), zásady odpovědného bankovnictví OSN (PRB) a směrnice EU o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

Sami jsme také příkladem. Naše vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti je mezinárodně uznávané. Společnost SGS získala hodnocení ISS ESG Corporate Rating PRIME a AAA v hodnocení MSCI ESG Ratings. Naše postupy v oblasti ESG jsou dále posíleny v rámci programu SGS Sustainability Ambitions 2030, který stanovuje ambiciózní cíle v celém našem hodnotovém řetězci a podporuje kulturu udržitelnosti.

Díky rozsáhlým zkušenostem ve všech hlavních průmyslových odvětvích rozumíme problémům každého odvětví a máme technické odborné znalosti a logistické schopnosti po celém světě, abychom zajistili realistické výsledky udržitelnosti.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

 • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika