Kontaktujte nás

Co hledáte?

Konečná namátková kontrola – FRI (Final Random Inspection)

Přestože máte zaveden odolný systém zajištění jakosti a procesů zvyšování jakosti pro zachovávání vysokého standardu v průběhu vývoje a výroby produktů, je důležité posuzovat kvalitu a bezpečnost vašich výrobků před expedicí.

Mnoho klientů na celém světě využívá naší konečné namátkové kontroly, aby získali údaje o kvalitě šarže a odhalili vady nebo nejednotnosti.

Naše testování hotových výrobků nezajišťuje jen to, že vaše produkty vyhovují normám vaší organizace, vašich klientů a regulátorů na cílových trzích, ale také:

  • používání standardních kritérií ANSI/ASQ Z1.4 (ISO 2859-1) pro provádění (AQL) vzorkování,  
  • vytváření podrobných kontrolních zpráv vycházejících z AQL.

Proto si můžete být jisti, že také my plníme přísné standardy, které jsou po nás požadovány.

Konečné namátkové kontroly se provádějí, když je 100 % vašeho zboží vyrobeno a nejméně 80 % zabaleno a připraveno k expedici a představují řadu vizuálních zkoušek, které zahrnují:

  • kvalitu (vzhled, výkon a provedení),
  • množství,
  • balení,
  • označení, 
  • expediční značky pro zajištění vyhovění předpisům (například kontroly čarového kódu),  
  • dopravu,
  • pádové zkoušky.

Konečné namátkové kontroly (FRI) jsou jednou z řady kontrol produktu na pracovišti, které provádíme, abychom zajistili kvalitu a bezpečnost v průběhu celého výrobního procesu od návrhu po expedici produktu. Lze jich využít jako jednorázové služby nebo jako součásti širších programů zajištění jakosti, zlepšení jakosti nebo posouzení rizik, které jsou upraveny podle vašich konkrétních potřeb.

Všechny kontroly provádějí prvotřídní světoví odborníci s hlubokými znalostmi nejmodernějších kontrolních technik a technologie. Naši konzultanti mohou doporučit kontroly, které napomohou posouzení kvality vašich hotových výrobků a zabrání problémům při dovozu, a budou vám moci vysvětlit přínosy, kterých se vám dostane při spolupráci v partnerství se světovou jedničkou v oblasti kontrolních služeb.

Přestože máte zaveden odolný systém zajištění jakosti a procesů zvyšování jakosti pro zachovávání vysokého standardu v průběhu vývoje a výroby produktů, je důležité posuzovat kvalitu a bezpečnost vašich výrobků před expedicí.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika