Kontaktujte nás

Co hledáte?

GAP Analýza ESG

Identifikujte silné a slabé stránky strategií vaší organizace v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy (ESG) pomocí GAP analýzy.

GAP Analýza v oblasti ESG je proces posouzení podstatnosti problémů ESG organizace a následného hodnocení výkonnosti způsobu, jakým organizace tyto problémy řídí. Prospívá organizacím, které již implementovaly strategii ESG a chtějí se hlouběji ponořit do porozumění své úrovni zralosti ESG pro neustálé zlepšování v krátkém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Jaké jsou výhody GAP analýzy ESG od SGS?

 • Kompletní posouzení z pohledu zvenčí dovnitř
 • Objektivní identifikace silných a slabých stránek
 • Porozumění trendům služby zákazníkům v oblasti správy ESG
 • Stanovení priorit a optimalizace zdrojů
 • Pochopení konkurence a odvětví
 • Získejte více odborných informací

Jak se provádí GAP analýza ESG?

Aby organizace zajistily neustálé zlepšování, měly by plně chápat silné a slabé stránky svých strategií ESG. K dosažení tohoto cíle jsou do GAP analýzy ESG obvykle zahrnuty následující činnosti:

 • Přezkoumání materiálních témat relevantních pro organizaci
 • Přezkoumání relevantních údajů a dokumentů na základě definovaných kritérií
 • Pohovory s vedoucími pracovníky, aby pochopili vize, poslání, strategie a plány
 • Provádění výzkumu za účelem stanovení konkurenčních a průmyslových benchmarků
 • Vyhodnocení trendů v oblasti správy ESG
 • Identifikujte neshody a poskytněte doporučení k jejich řešení

Rozsah:

Rozsah závisí na klíčových tématech identifikovaných v počátečních fázích a hodnocení výkonu se liší podle definované prahové hodnoty.

Osvědčené postupy v ESG

Při implementaci strategie ESG lze vzít v úvahu některé dobře zavedené a uznávané mezinárodní a místní osvědčené postupy v oblasti ESG. Patří k nim:

 • Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG)
 • Iniciativa vědeckých cílů (SBTi)
 • Korporátní hodnocení ISS ESG
 • Hodnocení MSCI ESG
 • Indexy udržitelnosti Dow Jones (DJSI)
 • ISO 14001 Systém environmentálního managementu
 • ISO 26000 (Sociální odpovědnost)

Proč společnost SGS?

Jsme lídrem nejen v poskytování služeb v oblasti ESG již více než 30 let, ale také jako aktivní účastník "ESG best practice".

Naši odborníci na ESG aktivně přispívají k vývoji mezinárodních standardů, rámců, programů a předpisů, jako jsou cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG), zásady odpovědného bankovnictví OSN (PRB) a směrnice EU o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

Sami jsme také příkladem. Naše vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti je mezinárodně uznávané. Společnost SGS získala hodnocení ISS ESG Corporate Rating PRIME a AAA v hodnocení MSCI ESG Ratings. Naše postupy v oblasti ESG jsou dále posíleny v rámci programu SGS Sustainability Ambitions 2030, který stanovuje ambiciózní cíle v celém našem hodnotovém řetězci a podporuje kulturu udržitelnosti.

Díky rozsáhlým zkušenostem ve všech hlavních průmyslových odvětvích rozumíme problémům každého odvětví a máme technické odborné znalosti a logistické schopnosti po celém světě, abychom zajistili realistické výsledky udržitelnosti.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

 • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika