Kontaktujte nás

Co hledáte?

Dohled nad nakládkou a vykládkou (LSUS)

Služby dohledu nad nakládkou/vykládkou (LS/US) poskytované naší společností kontrolují vaše výrobky před expedicí nebo po ní a byly vyvinuty v reakci na stále globálnější trhy, na kterých podniky prodávají a na které dovážejí dodávky ze zemí po celém světě. Jejich cílem je nejen zajistit, aby dovezené zboží bylo zbožím posuzovaným při konečných namátkových kontrolách, ale aby se také zamezilo nákladným důsledkům špatného zacházení se zbožím.

Cílem naší služby dohledu nad nakládkou kontejnerů je zajistit, aby byl náklad řádně naložen a zajištěn bez ohledu na to, zda má být transporován v kontejneru, lodí nebo kamionem. Kontrola nakládání kontejneru může zahrnovat:

 • ověření množství,
 • sledovatelnost produktů - včetně ověření výrobních kódů, čísel provozů a čísel zásob podle balicího listu nebo faktury,
 • ověření vnějších a vnitřních provozních podmínek kontejnerů,
 • kontrolu čistoty návěsů nebo kontejnerů například na přítomnost sutě, hmyzu, škůdců,
 • monitorování teploty,
 • balení,
 • označování,
 • expediční značky pro zajištění shody s regulačními požadavky (např. kontroly čarových kódů),
 • dokumentaci jakékoli vady zjištěné při nakládce,
 • fotografie procesu balení a nakládky,
 • dokumentaci čísla kontejneru, nádoby a pečetě.

Jakmile byla nakládka dokončena, kontejnery na základě zvláštního požadavku zákazníka zapečetíme pomocí pečetí naší společnosti, abychom omezili riziko neoprávněné manipulace, krádeže a změn.

Dohled nad vykládkou zahrnuje podobné kontroly neporušenosti kontejneru podle osnovy nebo faktur, aby se předešlo dovozním sporům a zajistilo, že produkty přijdou ve stejném stavu, ve kterém byly naloženy.

Dokumentace poskytnutá v rámci služeb LS/US také poskytuje informace pro celní účely a umožňuje správné stanovení dovozní přirážky a daní.

S naší mezinárodní sítí vysoce vzdělaných kontrolorů jsou řešení kontroly vykládky a nakládky od naší společnosti cenným příspěvkem k našim kontrolám dodavatelského řetězce, jejichž cílem je odstranit vaše obavy o zboží.

Související služby

Ostatní služby

Kontaktujte nás

 • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

155 00,

Praha, Česká republika