Kontaktujte nás

Co hledáte?

Voda

Společnost SGS vám pomáhá nakládat s vašimi vodními zdroji a zajistit dodávku čisté vody.

Nabízíme vám širokou škálu služeb pro odebírání vzorků a provádění analýz přímo na pracovišti, sloužících k zajištění kvality vody a také k zajištění toho, aby vypouštění odpadní vody nezpůsobovalo kontaminaci životního prostředí.

Naše služby v oblasti vody pomáhají vaší správě životního prostředí a zajišťují shodu s příslušnými předpisy, platnými pro vaše odvětví.

Hledáte něco konkrétního?

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika