Kontaktujte nás

Co hledáte?

Certifikace integrovaného systému řízení

Obyčejně se organizace zaměřují na vytvoření systému řízení, který ukazuje shodu jednotlivě pro každý procesní požadavek, často izolovaně od sebe a někdy dokonce v rozporu.

V ideálním případě by vaše organizace měla mít jeden Integrovaný systém řízení, který pokrývá současně všechny vaše aktivity. Při řízení podniku je náročné vyhovět požadavkům několika systémů řízení, nicméně zvládnutí tohoto úkolu může být přínosem pro účinnost a efektivitu činností vaší organizace, čímž zredukujete náklady a dopady externích auditů.

My u SGS máme odborné dovednosti a prověřené záznamy v provádění nezávislých auditů třetí stranou a certifikací podle široké škály standardů a norem. Sestavujeme a poskytujeme integrované programy auditů pro zvážení různých kombinací systémů řízení a provádíme požadované certifikace nejefektivnějším způsobem.

Mezi normy, podle kterých může být váš současný systém řízení souběžně certifikován díky integrovanému auditu, patří:

 • ISO 9001 Systém řízení jakosti
 • ISO 14001 Systém environmentálního managementu
 • ISO 45001 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Norma ISO 22000 Systém řízení bezpečnosti potravin
 • Individuální řešení konsolidovaných potravinových auditů
 • ISO 27001 Systémy řízení bezpečnosti informací
 • Norma AS 9000 systém pro základní řízení kvality v leteckém a kosmickém průmyslu
 • Konkrétní sektor nebo požadavky zákazníka a
 • Normy zákaznických služeb

Kultura a záznam výsledků integrovaného systému řízení je důkazem vašeho odhodlání zvyšovat procesní výkon při zachování efektivity řízení nákladů, spokojenost zaměstnanců a zákazníků a usilovat o neustálé zdokonalování.

Naše nabídka školicích kurzů Integrovaného systému řízení je navržena tak, aby vyhověla požadavkům jakékoliv organizace, která se rozhodla pro integraci řídicích systémů, a zahrnuje:

 • Integrované systémy řízení : Školicí kurz pro implementaci a
 • Integrované systémy řízení: Školicí kurzy interních auditorů pro ISO 9000, ISO 14000 a ISO 45001

Spojte se s SGS pro získání certifikace Integrovaného systému řízení a zmírnění dopadu auditu na vaši organizaci.

Naše služby

Hledáte něco konkrétního?

Kontaktujte nás

 • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika