Kontaktujte nás

Co hledáte?

Služby pro náročné úkoly ve vašem odvětví

Po celém světě zažívá odvětví nerostů a energetiky výrazný růst, ale společnosti se stále potýkají s mnoha problémy,pokud jde o udržitelný růst.

SGS sdružuje ty nejlepší odborníky v odvětví a vypracovává spolehlivá řešení těchto problémů.

Nabízíme bezpečné, spolehlivé a efektivní metody a technologie k řešení široké škály problémů, jako jsou:

  • Služby pro těžbu a zpracování energetických materiálů (uhlí, uran, biopaliva) a strategických kovů
  • Technologický pokrok, který přináší nová řešení problémů spojených s průzkumem, zpracováním, proveditelností a komerčními trhy
  • Metody k získávání hluboko situovaných rudních těles
  • Služby ke zmírnění ekologických problémů nebo jejich zamezení

Díky mnohaletým zkušenostem s poskytováním těch nejlepších služeb v odvětví nerostů a energetiky máme odborné znalosti, dovednosti a světovou síť zařízení, prostřednictvím nichž vám pomůžeme s řešením těch nejobtížnějších problémů.

Naše služby

Hledáte něco konkrétního?

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika