Kontaktujte nás

Co hledáte?

Konektivita

Složitým úkolem na současných konkurenčních trzích je vyvinout elektrické a elektronické výrobky vysoké jakosti, které jsou zároveň bezpečné a energeticky účinné.

Naše komplexní služby kompletních řešení pro výrobky E&E, poskytované prostřednictvím naší globální sítě akreditovaných testovacích laboratoří, zajišťují, že výrobci a maloobchodníci mají přístup k odborné podpoře v každé fázi životního cyklu výrobku – od návrhu, výroby a shody s předpisy až po dovoz a vývoz zboží.

Hledáte něco konkrétního?

Vyznáme se v předpisech a normách pro každý produkt a cílový trh, a proto vám můžeme pomoci snížit rizika, zlepšit účinnost a zajistit shodu. Naši odborníci vám mohou pomoci začlenit kritická konstrukční kritéria a požadavky shody od fáze návrhu až do konce životního cyklu vašeho produktu.

Naše služby v oblasti komplexních řešení zlepšují přístup na trh a podporují růst.

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika