Kontaktujte nás

Co hledáte?

Zajištění udržitelnosti – Často kladené otázky (FAQ)

Investoři, klienti a společnost očekávají, že si organizace vybudují odolnost vůči změně klimatu a sníží jejich negativní dopad na životní prostředí a lidi.

Vylepšená strategie ESG a zveřejňování informací, které odpovídají účelu vaší organizace, vám umožní reagovat na tato očekávání a přizpůsobit se změnám a výzvám při současném využití nových příležitostí. Co je důležitější, vaše schopnost vyhodnotit a prokázat svůj pozitivní přínos může zlepšit přístup, které vede k udržitelnější budoucnosti.

Ať už je vaše úroveň zkušeností s ESG jakákoli, naše přizpůsobitelné služby ESG zahrnují:

  • Školení ESG
  • Kontrola současné úrovně ESG
  • GAP Analýza ESG
  • Ověření a zajištění KPI ESG
  • Zveřejnění informací o ESG a zajištění Zpráv o udržitelnosti
  • ESG Certifikace

Naše kontrola stavu ESG je navržena tak, aby účinně měřila vaši výkonnost v oblasti ESG. Poskytuje vám objektivní snímek stavu řízení ESG a rizik, který vám pomůže efektivně postupovat vpřed.

Máme také e-learningový kurz ESG vhodný pro všechny zaměstnance, kteří jsou v tomto tématu noví. Poskytuje informativní základ, který jim umožní porozumět jejich roli a roli jejich organizace při podpoře ESG.

Environmentální výkonnost organizace úzce souvisí s řízením činností v oblasti životního prostředí.

ISO 14001 poskytuje rámec systému správy životního prostředí (EMS), který pomáhá organizacím zlepšovat jejich environmentální výkonnost, plnit související povinnosti shody a dosahovat environmentálních cílů.

Certifikace podle této normy je nedílnou součástí snížení vašeho negativního dopadu na životní prostředí. ISO 14001 se vztahuje na všechny organizace a environmentální aspekty jejich činností, produktů a služeb, které mohou kontrolovat nebo ovlivnit z hlediska životního cyklu.

Norma specifikuje požadavky EMS, které zlepšují environmentální výkonnost vaší organizace. Naučíte se systematicky řídit ekologické odpovědnosti, které přispívají k udržitelnosti.

Podniky, které se nestarají o začlenění společensky odpovědného chování do svých strategií, systémů a postupů, pravděpodobně zůstanou pozadu za konkurencí.

Hodnocení výkonnosti dle ISO 26000 (sociální odpovědnost) je vhodné pro všechny organizace. Funguje jako nástroj pro identifikaci úrovně výkonnosti vaší společnosti v době hodnocení. Pomůže vám pracovat v duchu společenské odpovědnosti, po které společnost stále více volá.

Vyvíjejte, udržujte a uplatňujte společensky přijatelné postupy na vašem pracovišti s SA8000 – předním standardem sociální certifikace.

Tento mezinárodní standard sociální zodpovědnosti (SAI) se vyvinul do celkového rámce, který vám pomůže prokázat odhodlání jednat se zaměstnanci spravedlivě. SA8000, vytvořená v roce 1989 SAI, přidruženou společností Rady pro hospodářské priority, je nejglobálně uznávanějším, nezávislým standardem pracoviště pro jakoukoli organizaci.

Vaše činnosti postihují životní prostředí a ekonomiku na několika úrovních včetně spotřeby vody, produkce pevného odpadu a spotřeby energie, dopadu na biodiverzitu, zaměstnanost a výběr dodavatele.

Systém řízení udržitelnosti BS 20121 pomůže vaší organizaci v nastavení a dosažení realistických cílů, stejně jako v provádění strategií a procedur pro zavedení osvědčených postupů.

Certifikace správy lesů od naší společnosti, která je akreditovaná organizací Forest Stewardship Council (FSC®), zajišťuje kupujícím, že dřevo bylo dodáno z lesa, který byl hodnocen a certifikován dle správných sociálních, ekonomických a environmentálních norem.

Certifikace správy lesů je nezávislé posouzení, které zajišťuje, že vaše postupy správy lesů splňují mezinárodně uznávané normy FSC™.

Díky certifikaci zpracovatelského řetězce dřeva (CoC) můžete prokázat, že dřevo, se kterým obchodujete nebo které používáte, pochází z dobře spravovaných lesů nebo jiných kontrolovaných zdrojů.

Certifikace ISO 14046 (vodní stopa) a školení vám mohou pomoci posoudit vaši současnou situaci, včetně produktů, procesů a organizací, na základě hodnocení životního cyklu.

Finanční instituce a podporovatelé projektů jsou dnes ještě více než kdy v minulosti pod tlakem z důvodu pociťované nedostatečné transparentnosti a špatného řízení rizik z pohledu společenské a environmentální odpovědnosti.

Přijetím Equator Principles má finanční průmysl sociální a environmentální porovnání pro řízení finančních projektů. Posouzení takzvaných Equator principles zahrnuje dobrovolný rámec řízení úvěrového rizika a pokyny pro vyhodnocení rizik v oblasti životního prostředí a společenské odpovědnosti pro projekty, které financujete.

Kontaktujte nás.

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika