Ne arıyorsun?

Sürdürülebilirlik Raporu Güvencesi (SRA)

Raporların güvenilirliği konusunda Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve AA 1000 Hesap Verebilirlik Prensipleri (2018) gibi uluslararası standartlar çerçevesinde bağımsız taraflarca güvence verilmesi, bir kurumun müşterilerine ve paydaşlarına olan bağlılığını gösterir. Aynı zamanda, yayımlanan sosyal ve çevresel bilgilerin kesinliğinin ve doğruluğunun güvencesini de sağlar.

SGS, sürdürülebilirlik raporu güvencesi konusunda esnek bir yaklaşım uygulamaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlarının (CSR) ve finansal olmayan verilerin doğrulanmasına ilişkin SGS’nin uyguladığı protokoller, uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde temelinde geliştirilmiş olup, işletmenize özel gerekliliklere yönelik tercihe bağlı modüller de içermektedir.

Temel Güvence Hizmeti

Raporlama prensipleri çerçevesinde verilmeyen bu hizmet, seçtikleri belirli veriler için bağımsız güvence arayan işletmelere yönelik geliştirilmiştir. Temel güvence, ISAE 3000 standardının sağladığı sınırlı güvenceyle eşit seviyede olan, orta dereceli bir güvence sağlar.

GRI Güvence Hizmeti

Bu hizmet, raporlama süreçlerinde GRI standartlarını uygulayan kuruluşlar için idealdir. Veri güvencesi, ISAE 3000 standardının gerekliliklerine uygun bir şekilde sağlanır. SGS, GRI girişiminin örgütsel paydaşları arasındadır.

AA1000 Seçenekleri

Bu seçenek, halihazırda sosyal ve çevresel raporlar hazırlama geçmişine sahip olan kuruluşlar için idealdir. Raporlarınızın kapsam açsından eksiksiz olduğunu ve gereğince derlendiğini bağımsız taraflara doğrulatmaya hazır olduğunuzu yansıtır. SGS, AA1000 lisansına sahip bir güvence sağlayıcısıdır.

Güvence Zamanlama Seçenekleri

  • Ön güvence: Gelecekte sağlanacak güvence kapsamına dahil edilecek iyileştirme çalışmalarında bulunabilmenizi sağlar. Veri toplama, doğrulama ve raporlama süreçlerine ilişkin sistemlerin anlaşılması, analiz edilmesi ve test edilmesi amacıyla yürütülen incelemelere odaklandığı için, istenilen zamanda gerçekleştirilebilir
  • Yalnızca gap analizi: GRI ve AA1000 seçeneklerinden istenildiği zaman bağımsız bir gap analizi olarak faydalanılabilir. Bu seçenek, bir Şirket İçi Yönetim Raporu alınmasını sağlar fakat üçüncü taraflara güvence sağlamaz
  • Raporlama döngüsünün bitimi: Çoğu güvence, rapor taslağı yazılı olarak hazırlandıktan sonra ve yayımlanmadan önce uygulanır
  • Raporlama döngüsü boyunca: İyi entegre edilmiş sistemlere sahip olan kuruluşlara sunulan bu seçenek, raporlama döngüsünün çeşitli aşamalarında güvence sağlama süreçleri uygulanacak şekilde planlanabilir. Bu sayede, çeşitli raporlama süreçleri birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilebilir.

Paydaşlarınızın size olan güvenini artırın ve işletmenizin kurumsal sorumluluğa bağlılığını sektörünüzde güçlü bir şekilde gösterin. SRA hizmetlerimiz, verdiğiniz bilgilerin şeffaflığını ve geçerliliğini garantiler ve derleyeceğiniz raporların güvenirliğini sağlayacak iç raporlama süreçlerinizi güçlendirmenizi sağlar.

SGS, yürüttüğü büyük ölçekli ve kompleks uluslararası projeler ile başarılı bir geçmişe sahiptir. Dünyanın her bir bölgesinde faaliyet gösteren uzmanlarımız, yerel pazarın dilini konuşur, kültürünü tanır ve faaliyetlerini dünya çapında tutarlı, güvenilir ve etkili bir şekilde yerine getirir.

Kurumsal sorumluluğa ilişkin sunulması gereken raporların sayısı giderek artmaktadır. Rapor içeriklerinin bağımsız taraflarca doğrulanmasını bekleyen yatırımcılar, medya, hükümetler ve sivil toplum örgütleri, rapor sayılarındaki artışa paralel olarak giderek artan bir baskıya neden olmaktadır.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye