Ne arıyorsun?

SGS Renovo Gana

Her yıl dünyanın dört bir yanında tonlarca e-atık bertaraf edilmektedir. Günümüz ticaretinden kaynaklanan, hacmi giderek artan ve her geçen gün daha kompleks hale gelen e-atıklar, çevre ve sağlık açısından ciddi riskler teşkil etmektedir.

E-atık konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşmamanız için geliştirdiğimiz SGS Renovo Gana programı, ulusal e-atık yönetimini desteklemek üzere geliştirilmiş, kendi kendini finanse eden bir paket çözümdür.

SGS, 917 sayılı yasada belirtilmiş tüm elektronik eşyalar (EEE) ve otomobil lastikleri için Gana Cumhuriyeti adına peşin çevre vergisi tahsilatıyla hükümet tarafından yetkilendirilmiştir. Ayrıca, kullanılmış EEE ürünlerinin ve otomobil lastiklerinin ihracatçı ülkede fiziksel gözetim ve denetimlerini yürütmekle de yetkiliyiz.

SGS Renovo Gana programını neden tercih etmelisiniz?

Üç modülden oluşan e-atık yönetimi çözümümüzün size sundukları:

  • Fiziksel gözetimler: İhracatçı ülkede uyguladığımız fiziksel gözetimler, kullanılmış EEE ürünlerinin e-atık içermemesini ve varış ülkesine izinsiz olarak e-atık girmemesini sağlar (Basel Konvansiyonu gereğince)
  • Çevre vergisi tahsilatı: 917 sayılı yasaya tabi tüm ithal EEE ürünlerinden ve otomobil lastiklerinden tahsil edilen çevre vergisi, varış ülkesinin devletine transfer edilerek geri dönüşüm programının kendini finanse etmesini sağlar
  • E-atık yönetiminin alt yapı geliştirme faaliyetlerinde destek: Varış ülkesinde verdiğimiz bu hizmet, çevre ve sağlık risklerini azaltmanın yanı sıra doğrudan ve dolaylı istihdam da sağlar

SGS Renovo, Gana’ya gönderilen kullanılmış EEE ürünlerinin ve otomobil lastiklerinin atık içermemesini garantiler. Gana’ya ihraç edilen ve 917 sayılı yasada tanımlanan tüm EEE ürünleri ve otomobil lastikleri, SGS İhracatçılar Portalı’nda kaydedilmek zorundadır.

Bu sayede ihracatçılar:

  • Belli bir gönderide bulunan tüm malların listesini içeren bir e-çevre beyan formu oluşturabilir
  • Çevre vergisinin ödenmesine ilişkin devletin koştuğu şartlara uygunluk sağlayabilir

Ürünlerinizi kaydedebilir, çevre vergisi ödeyebilir ve alındı belgelerini SGS İhracatçı Portalı üzerinden edinebilirsiniz

SGS Renovo: Gana hükümeti tarafından yetkilendirilmiş uygunluk programı

Dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme şirketi olarak, atık yönetiminde kritik önem taşıyan süreçlere yönelik gerekli kaynakları, deneyimi ve alt yapıyı sunmaktayız.

SGS Renovo’nun uygulanması, Gana’nın aşağıdaki ilkelere bağlılığını vurgulamaktadır:

  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların (WEEE) sınır ötesinden ülkeye girişiyle mücadele
  • Ömrü dolmuş ürünlerin toprağı, yer altı suyunu ve gıda zincirini etkilemesi ile ilişkili risklerin azaltılması
  • Gana’nın COP 21 sırasında çevrenin korunmasına dair verdiği uluslararası taahhüdü doğrultusunda, e-atıkların olumsuz etkilerine karşı yürütülen uluslararası mücadeleye katkı

Gana hükümetinin Çevre, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı (MESTI) ve Çevre Koruma Kurumu (EPA) üzerinden yürüttüğü bu proje, SGS Renovo programına tabi tüm ürünlerin çevre vergisinin ödendiğinin Gana gümrüğü tarafından doğrulamasını sağlar. Bu süreç, ürünler gümrükten çekilmeden önce tamamlanır.

Sunduğumuz SGS Renovo Gana e-atık yönetimi çözümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle bugün iletişime geçin.

E-atık yönetiminizde SGS Renovo™ ile uygunluk sağlayın. Gana Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilen SGS, geliştirdiği Renovo programı ile elektrikli, elektronik ve otomobil lastiği ürün atıklarının kontrolü, yönetimi ve bertarafından sorumludur.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye