Ne arıyorsun?

PAS 2050 - KARBON AYAK İZİ

Paydaşlarınız kuruluşun çevresel standartlara uymasını ve gündelik faaliyetlerin etkilerini azaltmada kararlılık göstermesini beklerler.

Halka açık bir şartname olan PAS 2050 yardımcı olacaktır. Kuruluşunuzun faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkilerini ölçmenizi ve yaşam süreleri boyunca GHG emisyonlarını ölçmenizi sağlar.

SGS kuruluşunuzun bu karbon ayakizi standartlarına uymasına yardımcı olabilir. Denetim ve değerlendirmemiz rekabet üstünlüğü sağlayabilir,müşteri itimadını arttırabilir ve hatta tedarkçilerin yaşam döngüsü GHG emisyonlarını yönetebilir.

PAS 2050:2008 uygulaması şunları yapmanıza yardımcı olacaktır:

  • Gelecekte GHG emisyonlarını azaltma referansı olarak, tesisler ve tedarikçilerden GHG emisyonlarını yönetme
  • Şirketler kendi yaşam döngüsü değerlendirmelerini hazırlamak için bu verileri giderek daha çok talep ettiğinden, bir rekabet üstünlüğü sağlayın
  • Düşük karbon ve yeşil tasarım konsepti sağlama, ham madde kullanımını azaltma ve düşük karbon tedarikçilerinin kullanımını arttırma
  • Pazara liderlik etme ve müşterilerin çevresel bilinicini yükseltme için müşteri beklentilerini karşılama
  • Topluma duyurulan uygunluk istemleri ve sonuçların iletimi yoluyla tüketici güvenini kazanma
  • Gelecekte karbon etiket uygulaması için bir sıçrama tahtası sağlama
  • Pazarlama ve iletişimde bağımsız denetim işaretinin kullanılmasını sağlama
  • Alternatif ürün konfigürasyonları, altrnatif ham madde ve süreçlerin araştırılması ve emisyon sıcak noktalarının tespiti yoluyla emisyonları azaltmak için dahili eylemleri destekleme

Kuruluşunuz ve tedarik zinciriniz çapında enerji indirgeme çözümlerini değerlendirmek ve PAS 2050 "Karbon Ayakizi" standartına uymak için SGS ile iletişim kurun. Uluslararası Standardizasyon Örgüyü (ISO) Ürünlerin Karbon Ayakizi için yeni bir standart - ISO 14067 üzerinde çalışmaktadır.

Ayrıca, ISO 14001:2004 belgelendirmesi ve ISO 14064:2006 doğrulaması/belgelendirmesinde de küresel lideriz.

Kuruluşunuzun çevresel itimatnamesini müşterilere, tüketicilere ve paydaşlara göstermek için, sera gazı (GHG) emisyonlarınızı kanıtlamalı ve etkin biçimde duyurmalısınız.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye