Ne arıyorsun?

KONİK PENETRASYON TESTLERİ (KPT)

Biz dünya genelinde en güvenilen test olan konik penetrasyon testi (KPT) kullanıyoruz. KPT, jeoteknik mal varlıklarının tanımlanması ve zeminin litoloji krokisinin çıkarılması için kullanılan yerinde uygulanan bir testtir.

KPT test yönteminde donanımlı bir koniyi zemine birçok çubukla yerleştirmek için hidrolik bir alet kullanılır. Bu yöntemde, zemine saniyede sabit iki santimetre girmek için sürekli olarak ortaya çıkan direnç ölçülür. Koni üzerine uygulanan toplam kuvvet koni direnci olarak tanımlanır ve zeminin dayanıklılığını ortaya koyar. Sondajda kullanılan çubuklara uygulanan kuvvet toplam friksiyonu destekler. Friksiyon kılıfı ile donatılmış olan elektrikli koni ölçümleri bölgesel kılıf friksiyonunu (KPT-E) destekler.

Zemin suyu seviyesi tam olarak izlendiğinde bir piyezometre hızla su basıncı verilerini biraraya getirmek için kurulabilir. Sondaj ekipmanının dalma kapasitesi kamyon balast yükleri ya da ekstra tepkimeler elde etmek için kancalı cıvatalarla desteklenir.

Toplanan bilgiler aşağıdaki jeoteknik parametreleri hesaplamak için kullanılır:

  • Efektif friksiyon açısı
  • Konsolidasyon faktörü 
  • Taşıma kapasitesi 
  • Bir temelin çökme davranışı

Bu ayrıntılı hesaplama takımları, temel planlarınızın sürdürülebilir olması için doğru uzmanlık bilgilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlanmasına olanak sağlar.

SGS olarak yalnızca aşağıdakileri kapsayan en yeni KPT tekniklerini kullanıyoruz:

  • Mekanik koni penetrometresi - düzenli 20 santimetre aralıklarla koni direncinin ölçülmesiyle bina temelleri hesaplamalarını destekler. SGS olarak konik mantolu Dutch konileri ve bölgesel kılıf friksiyonlu Begemann konilerini kullanıyoruz.
  • Elektrikli koni penetrometresi- daha fazla eksiksiz bilgi toplanmasına ve zemin katmanlarının daha iyi sınıflandırılmasına yardım eder (örneğin killi zeminlerde ince bir torf katmanının tespit edilmesinde). Koni direnci ve bölgesel friksiyon sürekli olarak her iki santimetrede ölçülür ve friksiyon oranının hesaplanmasına olanak sağlar. Bir bilgisayar elektrikli koni tarafından penetrometre çubuklarının içinde yer alan kablolar yardımıyla yüzeye iletilen ölçümleri kayıt eder. 
  • Piyezokoni (KPT-U) - ek gözenek suyu basıncı verilerini toplar. 
  • SoniKPT - "Sonic Samp Drill" temelinde çalışan SoniKPT tarafımızdan geliştirilen ve zemini daha da akışkan hale getirmek için vibrasyonları kullanan benzersiz bir sistemdir. Zemini daha da akışkan hale getirmek ve friksiyon oranını azaltmak için kullanılan vibrasyonlar sonik sistemin katı yüzey katmanlarını ya da sığ tortuları aşmasına olanak tanır. KPT bloke olduğunda sonik geçebilir ve ölçümlere devam ederek değerli zaman tasarrufu sağlanmasına olanak tanır.

Tüm araştırmalar için, ölçümlerin net bir şekilde betimlendiği ve hesaplanan parametrelerin tablo ve grafiklerle ifade edildiği bir rapor hazırlıyoruz. Test yapılan bölgelerin, stratigrafisinin ve yeraltı suları bulgularının tanımlanması ve açıklanması ile sizi destekliyoruz. Güvenilir desteğe en fazla gerek duyulan bina temeline uygulayabileceğiniz uzmanlık bilgileri ile net bir tesis planı elde edersiniz.

Bir sonraki yapı projenizi güvenle gerçekleştirmek için bizi hemen arayın.

Hatasız ve sağlıklı bir arazi planı yapmak için SGS konik penetrasyon test hizmetleri arazinizin sağlamlığını ve esnekliğini tespit edebilir. Uzman ekibimizle hemen bugün iletişime geçin.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye