Ne arıyorsun?

ISO 20121 – SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİNLİKLER

SGS olarak, işletmenizin, mekanınızın veya olayınızın çevresel performansının iyileştirilmesine ve bir süreklilik yönetim sistemi kurma konusundaki kararlılığınızı göstermenize yardımcı olabiliriz. ISO 20121 standardı uyarınca yürüttüğümüz değerlendirme, işletmenizin, olayların çevre üzerindeki etkilerini azaltarak sürekliliklerini geliştirmesine yardımcı olur.

Olaylar, çevreyi ve ekonomiyi, su tüketimi, katı atık üretimi ve enerji üretimi, biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler, istihdam ve tedarikçi seçimi gibi çeşitli seviyelerde etkiler. A ISO 20121 süreklilik yönetim sistemi işletmenizin gerçekçi hedefler belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmanın yanı sıra en iyi uygulamayı yürürlüğe koymak için gereken politikaları ve prosedürleri de uygulamasını sağlar.

Size, ISO 20121 belgelendirmesi ile ilgili değerlendirme ve tetkik hizmetlerinden oluşan geniş bir yelpaze sunuyoruz. Tetkik ve uygulama süreçlerine ilişkin SGS önderliğindeki seminer ve çalıştaylarla ekibinizi eğitin ve bilgilendirin. Siz hazır olduğunuzda, ilgili değerlendirme ve belgelendirme tetkiklerini yürütebiliriz.

İşletmeniz veya olayınıza ilişkin tedarik zinciri de sürdürülebilirlik yönetim sisteminiz kadar önemlidir. Tedarik zincirinizi, yalnızca Birleşik Krallık’ta değil dünyanın her yerinde izlemek için ikinci taraf tetkikleri yürütebiliriz.

Standart, yerel bir el becerileri sergisinden önemli bir olaya kadar tüm etkinliklere uygulanabilir ve olay sahipleri, organizatörler ve tedarikçiler için geçerlidir. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığınızı gösterin ve ISO 20121 olay yönetim belgelendirmenizi değerlendirmesi ve tetkik etmesi için SGS ile sözleşme imzalayın.

Sürdürülebilir olay yönetim belgelendirme standardı ISO 20121 belgelendirmesi ile işletmenize daha fazla iş, daha fazla olay ve daha iyi beceriler kazandırın.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye