Ne arıyorsun?

BONSUCRO BELGELENDİRMESİ

Bonsucro belgelendirmesi şeker kamışı üretim ve tedarik zincirinin bu sıkı gereksinimleri karşıladığına ilişkin şeffaf kanıt sağlar. SGS'den bağımsız, üçüncü taraf Bonsucro belgelendirmesi standardın gereklerine uygunluğunuzu gösterir.

Bonsucro Belgelendirmesi şeker kamışı üretiminin sosyal ve çevresel etkileri hakkında ilgili daha önceki bir sanayi paydaş grubu olan Daha İyi Şeker kamışı Girişimi Belgelendirmesi tarafından geliştirilmiştir. Bonsucro'nun amacı sosyal ve çevreye karşı sorumlu girişimler yoluyla şeker kamışı üretimi için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak olan şeker kamışı üreticileri ve aşağı akış işlemcilerinin bir birliğidir.

Bir AB üyesinin yenilenebilir enerji hedeflerine yönelik olduğu konusunda güvenebilir aynı zamanda biyoyakıt üretmek ve satmak isteyen kuruluşlar Avrupa Yenilenebilir Enerji Direktifinde (2009/28/EC) belirtilen sürdürülebilirlik kriterlere göre değerlendirilmelidir. Bonsucro standardı bu sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamak için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Belgelendirme önce Bonsucro tetkiki sırasında, enerji ve su tüketiminiz ve sera gazı emisyonunuz da dahil olmak üzere önemli üretim göstergeleri değerlendirilmektedir. Mevzuata uygunluk, işçi hakları, devam eden bir güvenli gıda tedariki ve üretimin yerel nüfus üzerindeki etkilerine ilişkin diğer insani faktörler de değerlendirilir.

SGS tetkik ve belgelendirme hizmetlerinde güvenilir bir global bir liderdir ve Bonsucro belgelendirmesinde akreditasyonu vardır. Tetkikçiler ağımız , şeker kamışı üretiminin tüm yönleri ve şeker ve biyoyakıt tedarik zincirleri, yerel ve uluslararası yönetmelikler ve yönergeler konusunda yüksek düzeyde niteliklidir. Operasyonlarınızın sürekli iyileştirilmesi ve Bonsucro Belgelendirmesi için sizinle birlikte çalışırlar.

Bonsucro şeker kamışı ve biyoyakıt endüstrisi için heyecan verici bir ileri adımdır. Bonsucro belgelendirmeniz tüketicilerin değişen taleplerine uygun olarak, rekabette bir avantaj sağlar. Bonsucro Belgelendirme süreci ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için SGS ile irtibat kurun.

Bugünün tüketicileri satın aldıkları ürünlerin çevreye ve topluma duyarlı tedarikçilerden gelen maddeler içerirdiği konusunda güvence ister.
Bugünün tüketicileri satın aldıkları ürünlerin çevreye ve topluma duyarlı tedarikçilerden gelen maddeler içerirdiği konusunda güvence ister.
Bugünün tüketicileri satın aldıkları ürünlerin çevreye ve topluma duyarlı tedarikçilerden gelen maddeler içerirdiği konusunda güvence ister.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye