Ne arıyorsun?

ATIK ANALİZLERİ

Ürettiğiniz mal ya da herhangi bir hizmet, doğru şekilde bertaraf edilmesi gereken tehlikeli atıkların oluşumuna neden olabilir. Temiz Su Yasası gereğince şirketler temiz su konusundaki yönergelere uyarak kanalizasyon ve nehirlere atıldığından emin olmak durumundadır.

Atık test laboratuvarlarımız su kalitesinin sağlanması ve su kirliliğinin izlenmesi için zorunlu olan analizleri gerçekleştirmektedir. Atık su ve drenaj sistemlerinizi analiz ediyoruz ve atık sorununuzun giderilmesi için uygulanabilir, düşük maliyetli çözümler uygulamanıza yardım ediyoruz. Tüm laboratuvar testlerimiz kabul görmüş global standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Titiz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz analizler asit, sülfür, siyanür ve çözünmüş metal testlerini kapsamaktadır.

Size, atıklarınızın en güncel sağlık ve güvenlik yönergelerine uygun bir şekilde imha edildiğini bağımsız olarak doğrulayan bir sertifika veriyoruz. Ayrıca gerekli olduğu durumlarda belgelerin ulaştırılması ve izinlerin alınması gibi idari engelleri aşma prosedürlerini de takip ediyoruz.

Sizinle işbirliği içerisinde, atık yönetiminde en ideal fikirleri araştırıyor ve atıkların imhası, dekontaminasyonu ile ilgili çeşitli seçenekler konusunda uzman teknik destek hizmeti sunuyoruz. Sunmuş olduğumuz çözümler çevre dostudur ve gelecekte oluşabilecek kontaminasyonları kontrol etmek ve önlemek amacıyla sürekli olarak atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi adına yeni yöntem arayışı içindedir.

Atıkların ve çevreye olan etkilerinizin azaltılması iyi bir çalışma anlayışının oluşmasını sağlar. SGS ile yapacağınız işbirliği, tecrübemizin ve teknik uzmanlığımızın desteğiyle atıklarınızı etkin bir şekilde yöneterek, çevre bilançonuzun iyileştirilmesini sağlar. Bizi hemen bugün arayın.

Atık sularınızı SGS'nin sunduğu su ve atık su hizmetleri ile akılcı bir şekilde yönetin. Atık testi ekibimizi hemen arayın.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye