Ne arıyorsun?

amfori BSCI

Genel kabul gören davranış kuralları temelinde tasarlanmış amfori BSCI sistemi, şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirebilmelerini sağlayacak adımlardan oluşan bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeveye göre şirketler:

 • İş ortakları ile yakın temasta bulunmalı ve sosyal performanslarını izlemelidir
 • İnisiyatif kullanmalı ve destek almalıdır

Tetkik hizmetlerinde amfori’nin bir iş ortağı olan SGS, tedarik zincirinizin amfori BSCI Davranış Kuralları’na uygunluğunu izlemenizde şirketinize destek olabilir. Bir diğer deyişle, tedarik zincirinizin sürdürülebilir ticari uygulamaları yürütme ve iyileştirilme yönünde kaydettiği gelişmeleri izlemenizde size destek olabiliriz.

amfori BSCI’nin avantajları

amfori BSCI’nin sistemine katılan üyeler:

 • Tedarik zincirlerindeki sosyal performansı geliştirebilir
 • Maliyetleri düşürüp verimliliği artırabilir
 • En iyi uygulamaların altını çizen net ve tutarlı bir yaklaşım güdebilir
 • İşletmesine sektör ve pazardaki değişimlere ayak uydurabilecek esnekliği sağlayabilir
 • Müşterilerin ve paydaşların beklentilerini karşılayarak işletmesinin itibarını geliştirebilir

amfori BSCI, açık ve sürdürülebilir ticaret alanında önde gelen bir uluslararası ticaret birliği olan amfori tarafından 2003 yılında geliştirilmiştir. Amacı, insan kaynaklarının verimli ve doğal kaynakların sorumlu kullanımında şirketlere destek olarak, uluslararası açık ticareti geliştirmektir.

Değerlendirme sisteminin yapısı

amfori BSCI tetkikleri, üreticilerin amfori BSCI Davranış Kuralları kapsamındaki değerlere ve prensiplere uygunluğunu değerlendirmektedir. Bu değerler ve prensipler, birbiriyle ilişkili 13 Performans Alanı’na (PA) uyarlanmıştır:

 • Sosyal yönetim sistemi ve kademeli etki
 • İşçilerin dahil edilmesi ve korunması
 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları
 • Ayrımcılık yapılmaması
 • Adil ücretlendirme
 • Makul çalışma saatleri
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Çocuk işçiliği önleme
 • Genç İşçiler için özel koruma
 • Güvencesiz çalışmayı önleme
 • Borçların işgücü ile ödenmesinin önlenmesi
 • Çevrenin korunması
 • Etik davranış

amfori BSCI tetkik süreci

amfori BSCI tetkik süreci, tam ve tamamlayıcı tetkiklerin bir kombinasyonundan oluşabilmektedir. Tam tetkikler iki yılda bir gerçekleşir ve 13 performans alanının tümünü kapsar. Tamamlayıcı tetkikler aralarda gerçekleşir ve yalnızca eksik bulunan PA’lara yönelik olur.

Her tetkik, işletmenin amfori BSCI Davranış Kuralları’nı günlük faaliyetlerine ne ölçüde uyguladığını gösteren, A ile E arası bir puan ile değerlendirilir.

SGS’nin amfori BSCI tetkik hizmetlerini neden tercih etmelisiniz?

Bu program çerçevesinde uyguladığımız binlerce tetkik sayesinde kapsamlı bir deneyime ve dünyanın dört bir yanındaki tetkiklerimizin tutarlılığını sağlayan özel bir ekibe ve program yöneticisine sahibiz. Denetçilerden oluşan uluslararası ağımız sayesinde, başlıca üretim dallarının büyük bölümüne hızlı ve uygun maliyetli hizmetler sunabilmekteyiz. Buna ek olarak, büyük ölçekli programlar için özel kilit müşteri yöneticileri atayabilmekteyiz.

İşletmenizin ve iş ortaklarınızın amfori BSCI Davranış Kuralları’na uygunluk sağlamanızda SGS’nin size nasıl destek olabileceğini öğrenin.

İş ortaklarınızın amfori BSCI Davranış Kuralları’na uygunluk performansında kaydettikleri gelişmeleri izleyin.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

 • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye