Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Prateće aktivnosti

Ispitivanje, kontrolisanje, merenje i povezane usluge pratećih aktivnosti u industriji nafte i gasa koji podržavaju potrebe klijenata u rafinerijama, na terminalima, brodovima, baržama, cevovodima, u postrojenjima za preradu gasa, hemijskim postrojenjima, maloprodajnim distributivnim mrežama i još mnogo toga, od SGS-a.

Kao iskusni dobavljači usluga preduzećima koja se bave naftom i gasom, razumemo konstantne zahteve i izazove sa kojima se vaše poslovanje suočava. Naše danonoćne usluge pratećih aktivnosti za naftu i gas osiguravaju kvalitet, efikasnost, bezbednost i profitabilnost vašeg poslovanja. Podržavamo klijente duž celog lanca isporuke fosilnih tečnih goriva.

Od bušotinske glave preko rafinerije do distribucije i maloprodaje, naše tehničke usluge podržavaju industrijsku obradu, transport, skladištenje i prenos odgovornosti naftnih derivata, rafinisanih proizvoda, gasova i petrohemijskih proizvoda.

Ispitivane i kontrolisane sirovine i rafinisani derivati obuhvataju sledeće:

 • sirova nafta i druge sirovine;
 • prirodni gas, TPG, TNG, PGT;
 • rafinisani naftni derivati;
 • petrohemijski proizvodi;
 • drugi proizvodi.

Prateće aktivnosti u uslugama nafte i gasa obuhvataju sledeće:

 • prenos odgovornosti za teret;
  • kontrola, ispitivanje i izveštavanje;
  • iskustvo sa brodovima, baržama, cisternama i cevovodima;
  • domaća i međunarodna kretanja.
 • Laboratorijsko ispitivanje:
  • kontrola kvaliteta;
  • laboratorijske usluge spoljnih saradnika;
  • rešavanje problema, podrška za R&D;
  • ASTM, ISO i drugi industrijski standardi.
 • Merenje:
  • usluge na terenu na lokaciji;
  • baždarenje rezervoara;
  • dokazivanje merenja i ispravka;
  • usluge LACT jedinice;
 • Distribucija i maloprodaja:
  • integritet goriva.
 • Dodatne usluge, konsultovanje i stručnost.

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija