Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Menadžment kvalitetom

Obuka za sisteme kvaliteta za medicinske uređaje i provere prema ISO 13485 često su potrebne kako bi pomogle korisnicima i konsultantima da napišu ili izmene i dopune dokumentovane sisteme kvaliteta, obuče se za interne provere, obuče proveravače isporučilaca i kao uvod za nove članove u odeljenju za kvalitet. Sve obuke u ovoj oblasti biće zasnovane na ISO 13485:2003 - Medicinski uređaji - Sistemi menadžmenta kvalitetom. Zahtevi su za normativne potrebe, ali mogu da dodatno uključe i zahteve sistema kvaliteta odgovarajućih nacioonalnih ili regionalnih propisa.

Obezbeđenje da kvalitet ostane prioritet u razvoju i proizvodnji medicinskih uređaja zahteva ne samo izgradnju sistema menadžmenta kvalitetom i pripadajućih dokumenata, nego i privrženost celokupnog osoblja i mreže isporučilaca standardima menadžmenta kvalitetom koji predstavljate. SGS obuka u menadžmentu kvalitetom za medicinske uređaje pomaže ugrađivanje procedura menadžmenta kvalitetom i standarda - i vaše organizacije i kontrolora - u okviru vaše kompanije.

Ciljevi naših kurseva obuke su od obezbeđenja razumevanja osnova standarda, do pomoći u sticanju sposobnosti profesionalnog proveravača.

Naši instruktori su stručnjaci ne samo u najnovijim metodama obuke, već i u primeni propisa za menadžment kvalitetom, kao što su ISO 13485 i ISO 9001, i drugih lokalnih propisa u regionima, npr. Evrope, SAD, Kanade, Hong Kong, Kina, Tajvan, Kina i Japana - što znači da su sposobni da vam pomognu u zadovoljavanju standarda menadžmenta kvalitetom, koji se traže širom međunarodnih tržišta.

SGS programi obuke u potpunosti su fleksibilni i mogu da budu prilagođeni dopuni znanja ili nedostataka u znanju tokom SGS provere za analizu postojanja neusaglašenosti, pre obuke. Programi mogu biti za javne kurseve ili za kurseve u vašoj organizaciji, za vaše osoblje i isporučioce. Međutim, bilo koji program da pripremimo za vas, naša namera je da osiguramo da kvalitet vašeg proizvoda ne bude ugrožen nedostatkom poznavanja standarda koji se moraju dostići pre plasiranja proizvoda u određeni deo sveta.

SGS stručnjaci mogu da vas posavetuju koji program zadovoljava vaše potrebe u obuci u trenutnim okolnostima. Našim angažovanjem za sprovođenje obuke u menadžmentu kvalitetom, vaše poslovanje će imati koristi od znanja i veština koje su već donele izrazite poslovne koristi organizacijama širom sveta.

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija