Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Upravljanje ekološkim podacima

Tehničkim podacima, slikama iz geografskog informacionog sistema i elektronskim dokumentima se upravlja preko jednog seta internet alata. Mi radimo i održavamo sav hardver i softver neophodan da biste uspešno dobili, obradili, sačuvali i pristupili podacima vašeg projekta sa bilo kog mesta na svetu, 24 sata dnevno.

Članovi vašeg tima za projekte mogu da dele podatke i sarađuju na načine na koje ranije nije bilo moguće. Obuka i tehnička podrška su uključeni, tako da svi članovi tima za projekte - ne samo menadžeri podataka - mogu da iskoriste prednosti ovog moćnog sistema, kako bi uštedeli vreme i povećali efikasnost.

Korišćenje usluga upravljanja podacima životne sredine smanjuje vaše troškove ulaganja u skup razvoj programa i gotove programe. Pošto sistem koji funkcioniše već postoji, nema trošenja vremena na dizajn i razvoj. Možete da počnete odmah sa korišćenjem sistema baza podataka na nivou vašeg preduzeća. Možete da odlučite da li da sami izaberete osoblje za projekat, uz obuku na licu mesta ili daljinsku tehničku podršku kada vam zatreba ili možete prepustiti nama da se pobrinemo za projekat umesto vas, pružajući vam mogućnost da se fokusirate na druge aspekte vašeg posla.

Rešenje službe za podatke

Da bi upravljanje podacima životne sredine bilo uspešno, podaci moraju biti sakupljeni na takav način da se obezbedi pravna zaštita i dokumentacija o akviziciji. Naš sistem je je izgrađen od temelja na gore, u cilju održavanja mogućnosti praćenja svih podataka unetih u bazu od strane poznatog i pouzdanog generatora podataka. Mi obezbeđujemo internet alate koji će omogućiti svakom korisniku bilo na terenu, u laboratoriji, ili drugoj organizaciji, uvid u njihove podatke.

Sigurno i bezbedno

Naši lokalni internet sistemi koriste obezbeđenje zasnovano na lozinkama i tehnologijama za enkripcijiu podataka, kako bismo osigurali da su vaši podaci bezbedni i dostupni samo ovlašćenim radnicima na projektu. Ovaj pristup je rezultirao malim troškovima, visokom testiranju, rešenjima za industrijske standarde.

Brzo i pristupačno

Pristup graficima u realnom vremenu i izveštajima podržava informisane odluke, dozvoljavajući praćenje i odgovornost, koji rezultiraju pravno zaštićenim podacima. Ovaj proces vam omogućava skraćenje projekta u periodu između vremena kada su podaci napravljeni i dati u ruke osoba za donošenje odluka ili krajnjih korisnika. Internet tehnologije omogućavaju trenutno deljenje informacija. Pored toga, projekti su uštedeli 40 i više procenata vremena i materijalnih troškova usled smanjenja proizvodnog rada, potrošnog materijala, transporta, faksiranja, slanja elektronske pošte i troškova arhiviranja.

Pozovite naš tim još danas za rešenja za vaše izazove u upravljanju podacima.

SGS pruža usluge upravljanja podacima životne sredine, da bi vam dao rešenje za upravljanje svim podacima, od najmanjih pa do najvećih i najkompleksnijih zadataka upravljanja podacima. Pozovite nas još danas da biste saznali više.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge