Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Unutrašnji kvalitet životne sredine

Vaša postrojenja bi trebalo povremeno pregledati kako bi se utvrdilo da je jačina buke i količina zagađenja vazduha i vode na minimalnom nivou, kako bi se umanjili svi štetni efekti po vaše osoblje. Dobro upravljanje unutrašnjom životnom sredinom ima smisla ali može i da se isplati: izbegavanje ‘sindroma bolesne zgrade’ će smanjiti broj ljudi na odsustvu i osigurati stalan rad vaših pogona.

Naši ovlašćeni timovi za kvalitet unutrašnje životne sredine testiraju vaše pogone na faktore koji mogu da dovedu do neprijatnosti ili bolesti među vašom radnom snagom ili posetiocima na vašem terenu. Zdravstveni problemi mogu da se jave zbog neodgovarajućeg kvaliteta vazduha, bakterija i mikroorganizama, hemijskih zagađivača, slabe ventilacije, problema sa temperaturom i vlažnošću, prevelike buke i neodgovarajuceg osvetljenja. Možemo da sarađujemo sa vama u cilju procene vaših potreba i pronalazenja rešenja kako bi osigurali čistu unutrašnju životnu sredinu za zaštitu vašeg poslovanja.

Naš rad u ovoj oblasti je najrazvijeniji u svetu. Naše timove čine akreditovani stručnjaci, higijeničari, industrijske arhitekte, mikrobiolozi i inžinjeri specijalizovani za oblast klimatizacije. Naše stručno ekološko znanje korišćeno je za unapređenje administrativnih, javnih i privatnih zgrada, poslovnih i zabavnih centara, restorana, bolnica, hotela, škola i istraživačkih centara.

Naša služba obuhvata:

  • Inspekciju grejanja, ventilacije i klimatskih sistema
  • Utvrđivanje unutrašnjih zagađivača kao što su mikroorganizmi iz vazduha, čestice i isparljiva organska jedinjenja
  • Istraživanje higijenskih, mikrobioloških i hemijskih faktora
  • Ispitivanje buke i elektromagnetnih polja
  • Utvrđivanje jačine osvetljenja
  • Procena rizika - uticaj azbesta i drugih opasnih materija
  • Kontrola kvaliteta vode u klimatskim uređajima, pogonima za hlađenje i skladištenje, uključujući proveru postojanja legionela
  • Optimizacija upotrebe energije u vašim zgradama

Zahvaljujući godinama iskustva u radu sa vladinim odsecima i regulatornim organima širom sveta, razvili smo poseban softverski alat koji nam omogućava da brzo i lako procenimo Vaše premise. Alat pokazuje našu analizu koristeći sistem bodovanja u boji tako da možete odmah da vidite gde je potrebna akcija, što vam omogućava da utvrdite prioritete i planirate poboljšanja u budućnosti.

Pored održavanja na vašem terenu, mi takođe možemo da otpocnemo planiranje rada i ponudimo savet za dizajn novih konstrukcija tako da instalacije za hlađenje i grejanje obezbede maksimalan kvalitet unutrašnje životne sredine.

Naš sertifikat kvaliteta unutrašnje životne sredine potvrdjuje vašem osoblju i zainteresovanim ulagacima da vaš pogon ispunjava regulatorne zahteve. Kontaktirajte naše stručnjake za unutrašnji kvalitet životne sredine još danas.

Stručnjaci SGS-a za unutrašnji kvalitet životne sredine mogu da sprovedu ispitivanje radnih uslova kako bi osigurali zdravlje i poboljšali produktivnost vaših timova. Pozovite nas odmah da biste saznali više.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge