Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Testovi pumpanja i praćenja

Zaštita vaših vodenih resursa zarad održive budućnosti podrazumeva da vi morate da imate što više informacija o postojećem izvoru vode, njenom kapacitetu skladištenja i sistemima za odvodnjavanje. Naš spektar testova nam omogućava da pratimo tokove i izvore, merimo kapacitet skladištenja i planiramo odgovarajuće sisteme za odvodnjavanje.

Ovo znači da možete optimizovati lokaciju bunara i proceniti da li su vaši vodeni resursi adekvatni za ispunjenje vaših planova. Testovi pumpanja nam omogućavaju da prikupimo informacije o lokalnoj permeabilnosti akvifera. Testovi praćenja pružaju informacije o poroznosti zemljišta i disperziji tečnosti na njemu. Takođe, koristeći testiranja muljnim pumpama brzo se može doći do procene svojstava zemljišta oko bunara.

Precizni podaci su ključ za postizanje pravih rezultata za vaš projekat. Mi koristimo najnovije tehnologije za pravljenje mapa vaših vodenih rezervoara njihovih alimentacionih zona i vrste i dubine toka. Rezultati se analiziraju od strane naše mreže stručnjaka za karakterizaciju akvifera. Naši izveštaji se mogu primeniti za dobijanje projektnih dozvola i primenu izvlačenja vode.

Voda je jedna od naših najznačajnijih sirovina. Pozovite naš tim još danas i povećajte do maksimuma vaše vodene resurse..

SGS sakuplja različite informacije na terenu od testiranja pumpanjem akvifera i testova praćenja, do pravljenja mapi za vaše podzemne vodene tokove. Angažujte naš hidrogeološki tim još danas, kako bismo vam obezbedili jasan prikaz načina za optimizaciju vaših vodenih resursa.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge