Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Studije prečišćavanja otpadnih voda

U cilju sprečavanja zagađenja životne sredine, veoma je važno propisno tretiranje otpadnih voda pre njihovog ispuštanja u mora, reke ili tokove. Pročišćavanje otpadnih voda može da znači bezbedno odlaganje u skladu sa normativima. Takođe, propisno tretirane otpadne vode mogu biti reciklirane i ponovo korišćene za navodnjavanje i druge svrhe za vodu visokog kvaliteta. Da biste ispunili sve neophodne normative vezane za vodu u ovim slučajevima, možete se osloniti na naše usluge prečišćavanja otpadnih voda.

Mi smo najbolji izbor za nezavisnu i pouzdanu inspekciju, verifikaciju, testiranje i sertifikaciju. Naše obimno iskustvo u radu sa agencijama za vodu širom sveta će obezbediti uspeh vašeg projekta prečišćavanja otpadnih voda.

Bilo da imate novo postrojenje za tretiranje ili već postojeću instalaciju, mi možemo potražiti inovacije za nove tretmane i poboljšanja koja mogu doneti promene, kao što su sistem ventilacije ili tretman za dezinfekciju. Mi takođe možemo da proširimo i poboljšamo vaše postojeće operacije uz minimalne smetnje vašem trenutnom poslovanju.

Ukoliko sprovodite vaš lični sistem praćenja, naši timovi za životnu sredinu mogu izvršiti kontrolu kvaliteta i verifikaciju vašeg praćenja vode i uređaja za uzimanje uzoraka. Naša ispitivanja obuhvataju:

 • proveru metoda koje se koriste za sakupljanje uzoraka vode;
 • uslove postavljanja i operacija vaših uređaja za uzimanje uzoraka i praćenje;
 • količine obrađenih uzoraka;
 • temperaturu;
 • uslove transportovanja i skladištenja uzoraka vode;
 • godišnju proveru svih podataka koji se sami prate u toku godine.

Mi overavamo vašu usaglašenost sa tehničkim zahtevima kao što su:

 • verifikacija sistemskih provera;
 • procena kvaliteta uređaja za procenu i senzora;
 • organizacija uzoraka;
 • kontrole merenja;
 • čistoća i nivoi nanosa.

SGS je od skoro razvio novu tehnologiju za pristup biološkom sadržaju vaše vode koristeći inovativnu tehnologiju Adenosin Triposulfata (ATP)-metrije. ATP-metrija je brza i jeftina kvantitativna metoda koja će vam pomoći u efikasnoj proveri vašeg procesa za tretman i pokazati potrebna poboljšanja. Mi smo jedina kompanija koja ima mogućnost da obezbedi ATP-metriju nove generacije na globalnom nivou.

Naš akreditovani, multidisciplinarni tim stručnjaka će obezbediti vašu usaglašenost sa svim važnim normativima. Mi takođe pružamo usluge tehničkog savetovanja i informisanja u svim fazama vašeg projekta, kako bi uspeh bio zagarantovan. Pozovite još danas naš iskusan tim za životnu sredinu za ispitivanje vaših tretmana otpadnih voda.

Studija prerade otpadnih voda od strane SGS-a osigurava bezbedno odlaganje otpadnih voda ili recikliranje za ponovnu upotrebu u operacijama.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge