Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Studije o upravljanju deponijama

Isplativo upravljanje deponijama obuhvata mnoga ekološka razmatranja a održavanje bezbednog terena može da predstavlja kompleksan i neprestan rad. Upravljanje terenom ze deponije može da uključi upotrebu teške mašinerije i opreme. Treba uzeti u obzir da operacije na površini terena mogu da dovedu do buke i zagađenosti u saobraćaju. Ispod površine vašeg terena otpad sa deponija može da dovede do emisija mirisa i biogasa koje je potrebmo smanjiti i sprovesti kroz ventilaciju. Postoji rizik od sleganja zemljišta i mogućnost zagađenja zemlje i vode zbog curenja otrova.

Naše studije o upravljanju terenom za deponije će vam pružiti detaljne informacije koje su vam potrebne za:

 • utvrđivanje da li je vaš teren postojan da izdrži sleganja
 • utvrđivanje da li vaši projektii obuhvataju odgovarajuću ventilaciju i drenažu
 • sprečavanje curenja zagađivača u okolno zemljište i vodu
 • utvrđivanje da li je vaš teren održiv za razvoj u budućnosti i potpunu procenu ekološkog rizika.

Dok neki dobavljači mogu da se suoče samo sa delom izazova, naš tim za studije o upravljanju deponijama može da izvrši potpuni pregled, nudeći vam čitav spektar rešenja za potpuno integrisan plan upravljanja. Bilo da ste odgovorni za funkcionalan ili napušten teren za deponiju, mi možemo da vam pomognemo sledećim spektrom usluga:

 • Procene uticaja za pružanje potpune slike mogućih ekoloških rizika na terenu za deponiju (uključujući buku, neprijatan miris, saobraćaj, zemljište, vodu i emisije)
 • Merenje biogasa, vazduha i mirisa
 • Nadgledanje otpadnih tečnosti uz pomoć pijezometara
 • Analiza vremenskih podataka za pretpostavku o promenljivoj temperaturi i mogućim padavinama koje mogu da doprinesu oslobađanju zagađivača
 • Modeliranje podzemnih voda za ispitivanje načina kontrolisanja disperzije podzemnih zagađivača.
 • Uzorkovanje površinskih voda 
 • Dubinska studija o karakterizaciji uz korišćenje bušotina i rovova za određivanje stepena zagađenja
 • Studije o remedijaciji za pružanje koncepata za zaštitu životne sredine i radove na rehabilitaciji zemlje
 • Kontrola budućeg planiranja i rehabilitacionih radova
 • Licenciranje terena

Naš ovlašćen tim će sarađivati sa vama kao nezavisan revizor i savetodavac kako bi obezbedio sve neophodne informacije koje su vam potrebne za upravljanje terenom za deponije. Mi vam pomažemo u ispunjavanju traženih regulatornih obaveza i bezbednosnih potreba za buduće radove na planiranju.

Ukoliko je potrebna remedijacija terena, naša dokumentacija sadrži sve tehničke i administrativne specifikacije koje su vam potrebne za dobijanje na tenderu za radove. S obzirom na to da smo neutralni savetodavac, mi vam takođe nudimo administrativnu pomoć u navodima procene i možemo da delujemo kao prisutno bezbednosno osiguranje na terenu tokom njegove obnove.

Naša detaljna analiza će vam omogućiti da ispitate ekonomična rešenja koja ispunjavaju vaše neposredne poslovne potrebe i postavljaju baze za bezbednu i isplativu budućnost. Pozovite naš tim stručnjaka još danas.

SGS-ovi ekološki stručnjaci za studije o upravljanju deponijama mogu da se pobrinu da vaš teren za deponiju bude bezbedan i da radi za vas. Pozovite nas još danas kako biste došli do rešenja za upravljanje integrisanim deponijama.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge