Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

SMETA provere

Razmena podataka o etici između dobavljača (SEDEX) je veb zasnovani sistem stvoren da pomogne organizacijama da upravljaju podacima o radnoj praksi u njihovom lancu snabdevanja. Članovi imaju koristi od mogućnosti objavljivanja svojih revizorskih izvještaje SMETA direktno na SEDEX sistem radi pregleda od strane svih korisnika.

Članovi SEDEX-a su se dogovorili o Vodiču za najbolju praksu, zajedničkoj metodologiji za poboljšanje standarda provere i promovisanje zajedničkog prihvatanja revizorskih izveštaja. Pored principa ETI osnovnog pravila, SMETA takođe razmatra učinak prema pravu na rad radnika emigranata, sisteme upravljanja i sprovođenja, pod-ugovaranje i pitanja domaće radne i životne sredine.

Pre same provere, tražimo pristup upitniku za samo-ocenjivanje koji je već popunjen od strane proveravane organizacije. Trajanje provere je obično od jednog do četiri dana na lokaciji u zavisnosti od broja zaposlenih. Na kraju provere, plan korektivnih akcija se ostavlja proveravanoj organizaciji, a kompletan izveštaj se izdaje i unosi na SEDEX bazu podataka. Posle završetka procesa provere, možemo sarađivati sa Vama u procesu verifikacije stepena realizacije planova za sprovođenje korektivnih mera.

SGS ima dugo i istaknuto učešće u proverama održivosti u skladu sa zahtevima raznih pravila i standarda. Mi smo jedan od osnivača SEDEX saradničke grupe za proveru koja radi sa SEDEX-om na približavanju revizorske metodologije i izveštavanja.

Saznajte kako SMETA provera od strane SGS-a može pomoći vama i vašim dobavljačima da održite usaglašenost sa etičkim zahtevima trgovine.

Smanjite dupliranje napora za provere etičke trgovine proverom članova SEDEX-a za pregled etičkog trgovanja od strane SGS-a.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge