Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Sertifikacija za sistem bezbednosti hrane (FSSC) 22000 v5 – kurs obuke za internog proveravača

Steknite znanje i veštine za obavljanje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) uz kurs obuke za internog proveravača za FSSC 22000 v5 koji vodi SGS.

FSSC 22000 v5 obezbeđuje kompletan pristup proveravanju i sertifikaciji bezbednosni hrane koji obezbeđuje priliku za integraciju sa drugim sistemima menadžmenta, kao što su sistemi menadžmenta kvalitetom.

Kriterijumi kursa

Ova obuka će vam omogućiti da:

 • razumete strukturu FSSC v5 i ulogu internih provera u održavanju i poboljšanju standarda iz oblasti bezbednosti hrane:
 • objasnite programe preduslova (PRP-ove) i dodatne zahteve FSSC v5;
 • priznate FSMS model zasnovan na procesu za ISO 22000, u vezi sa ciklusom planiraj-uradi-proveri-deluj, kao i ulogu internih provera u održavanju i poboljšanju FSMS;
 • planirate, sprovodite, izveštavate i naknadno proveravate internu proveru kao deo FSMS-a zasnovanog na standardu FSSC V5, IDO 22000 i u skladu sa ISO 19011.

Moraćete da pokažete prihvatljiv učinak u ovim oblastima kako biste uspešno dovršili obuku.

Sertifikacija obuke

Polaznici koji su pohađali celokupno trajanje kursa će dobiti „Sertifikat o pohađanju“. Polaznici koji su pohađali verziju kursa putem e-učenja, moraće da dovrše celokupan kurs i dobiju prolaznu ocenu od 60% ili više tokom konačne procene. Po uspešnom dovršetku, polaznici će moći da preuzmu sertifikat o uspešno završenoj obuci

Prethodno znanje

Pre započinjanja kursa, od polaznika se očekuje da poseduju sledeće prethodno znanje:

 • ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj (PDCA);
 • koncepata menadžmenta bezbednošću hrane, uključujući HACCP, analizu opasnosti, procenu i upravljanje opasnostima i rizicima, kao i o odnosu između menadžmenta bezbednošću hrane, zadovoljstva klijenata i zahteva za bezbednost hrane klijenata;
 • uobičajeno korišćenih termina i definicija za menadžment bezbednošću hrane, kako su navedene u ISO 22000 i FSSC v5;
 • zahteve FSSC V5 i ISO 22000 koji se mogu steći dovršavanjem osnovnog kursa obuke ili ekvivalentnog.

Sadržaj kursa

Ovaj kurs obuhvata:

 • uvod u FSSC 22000 v5;
 • FSMSs;
 • definiciju, tipove i principe provere;
 • uloge i odgovornosti proveravača;
 • proces provere;
 • priprema za internu proveru;
 • sprovođenje provere;
 • pregled provere.

Verzija kursa u vidu e-učenja se sastoji od dva zasebna modula: Uvod u FSSC v5 (FSSC odobren) i FSSC v5 interni proveravač (SGS odobren). Osmišljen je za iskusne profesionalce u oblasti bezbednosti hrane sa razumevanjem pristupa sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Detalji kursa

Trajanje kursa: 2 dana ili 105 minuta
Metodologija predavanja: licem u lice ili putem e-učenja
Akreditacija: SGS

Pouzdan uvodni kurs obuke za FSSC 22000 v5 internog proveravača lidera u svetu u oblasti korporativne obuke

Kao svetski lider u profesionalnoj obuci, pružamo vam nenadmašno iskustvo i globalnu mrežu kvalifikovanih profesionalaca za društvenu odgovornost sa velikom stručnošću u najnovijim praksama. SGS akademija je prisutna u preko 45 zemalja i obučava preko 200.000 stručnjaka širom sveta.

Da biste saznali više o našem kursu obuke za internog proveravača prema FSSC 22000 v5 ili da biste rezervisali obuku, obratite nam se još danas.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge