Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Sertifikacija za HACCP

Poboljšajte svoj menadžment bezbednošću hrane i kvalitet proizvoda SGS sertifikacijom za HACCP (analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka).

HACCP sertifikacija korisnicima trenutno demonstrira vašu privrženost proizvodnji ili trgovini bezbednom hranom. Taj pristup zasnovan na dokazima može da bude od posebne koristi kada podležete kontroli od strane regulatornih tela ili zainteresovanih strana.

Pokazivanje stvarne posvećenosti bezbednosti hrane kroz usaglašenost sa HACCP takođe može da transformiše vaš brend i da ima ulogu delotvornog alata za ulazak na tržište i otvaranje novih poslovnih mogućnosti širom sveta.

Naša svetska mreža stručnjaka za hranu vrši provere za HACCP i pomaže vam da se usredsredite na opasnosti koje utiču na bezbednost hrane i na higijenu. Zatim je moguće da pomoću postavljanja kontrolnih granica na kritičnim tačkama tokom procesa proizvodnje hrane sistematski identifikujete gde su opasnosti.

Sertifikacija za HACCP je međunarodni standard koji definiše zahteve za delotvornu kontrolu bezbednosti hrane. Formirano je oko sedam načela:

  • izvršiti analizu opasnosti za biološke, hemijske ili fizičke opasnosti,
  • odrediti kritične kontrolne tačke,
  • utvrditi kritične granice kontrole, na primer, minimalnu temperaturu i vreme kuvanja,
  • utvrditi sistem praćenja kontrole kritičnih kontrolnih tačaka,
  • utvrditi korektivne mere,
  • utvrditi proceduru za verifikaciju potvrde da sistem HACCP delotvorno funkcioniše,
  • ustanoviti dokumentaciju i čuvanje zapisa.

Radite sa nama kako biste postigli usaglašenost sa HACCP-om i ispunili očekivanja u menjanju sveta.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge