Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Sertifikacija hrane za životinje

Hrana za životinje predstavlja osnovu naših lanaca snabdevanja hranom. Hraneći životinje koje se koriste za proizvodnju hrane visokokvalitetnim, hranljivim proizvodima, farmeri će uzgajati životinje visokog kvaliteta sa velikim prinosom koje doprinose ekonomskoj i nutritivnoj dobrobiti ljudi.

Izazov za industriju hrane za životinje nisu samo povećani kapacitet, prinos i proizvodnja, već i očuvanje bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Zašto bi trebalo da izaberete usluge sertifikacije hrane za životinje kompanije SGS?

Podržavajući kretanja ka boljem kvalitetu i sa sve većim pristupom tržištima hrane za životinje, akreditovano smo prema standardima ISO/IEC 17021-1 i ISO/TS 22003 da izdajemo sertifikate prema FAMI-QS i EFISC planovima, a i smo sertifikaciono telo za GMP+ sertifikaciju hrane za životinje.

Nadograđujući naše postojeće usluge, ove akreditacije pokazuju da radimo prema najvišim standardima. Nudimo širok spektar planova sertifikacije hrane za životinje, kao i pristup globalnoj mreži kvalifikovanih proveravača za sertifikaciju hrane za životinje.


FAMI-QS
– sistem kvaliteta i bezbednosti za posebne sastojke u hrani za životinje i njihove mešavine. Kao odgovor na pitanja bezbednosti, kvaliteta i usklađenosti sa propisima posebnih sastojaka hrane za životinje i njihovih mešavina, FAMI-QS je bio prvi kodeks koji ima za cilj ovaj sektor - i ostao je njegov jedini sertifikovani kodeks. FAMI-QS:

  • smanjuje rizike nebezbednih sastojaka hrane za životinje i njihovih mešavina koje ulaze u lanac hrane i hrane za životinje;
  • omogućava operaterima da primenjuju propis o higijeni hrane za životinje (183/2005/EC);
  • obezbeđuje mere koje pomažu ispunjenju drugih normativnih zahteva u vezi sa bezbednošću hrane za životinje.

EFISC – evropski kodeks dobre prakse za industrijsku proizvodnju bezbednih materijala za hranu za životinje. Ovaj kodeks ima za cilj da obezbedi harmonizovan, dobrovoljan plan garancije bezbednosti hrane za životinje za industriju materijala hrane za životinje u okviru internog tržišta EU. On proizvođačima daje smernice kako da uspostave i primene sopstveni sistem menadžmenta bezbednosti hrane za životinje u skladu sa EU i nacionalnim zakonodavstvima, obuhvatajući i zahteve za sistem menadžmenta, kontrolu rizika, dokumentovanje, povlačenje proizvoda i sledljivost.

GMP+ – integriše zahteve za ISO menadžment kvalitetom, HACCP i druge elemente. On definiše uslove u vezi sa postrojenjima za proizvodnju hrane za životinje, njeno skladištenje, transport, trgovanje itd. GMP+ definiše i jasne uslove kako bi se garantovala bezbednost hrane za životinje i održivost, ali i da bi sertifikaciona tela mogla da sprovode nezavisne kontrole. GMP+ sertifikat obezbeđuje dodatnu garanciju za sve zainteresovane strane u međunarodnoj industriji proizvodnje hrane za životinje.

Globalni lider, lokalna stručnost

Možemo da ispunimo i zahteve za sertifikacijom za lokalna tržišta. Naša globalna mreža stručnjaka za sertifikovanje hrane za životinje u potpunosti poznaje potrebe lokalnih tržišta, kao i njihove propise i standarde za sertifikaciju. Sa zadovoljstvom ćemo vam pružiti usluge savetovanja i provere prema potrebama.

SGS registracioni broj za gore pomenutu akreditaciju je C625.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Sertifikacija hrane za životinje od strane SGS-a pomaže proizvođačima hrane za životinje da odgovore na sve veću potražnju, poboljšaju pristup tržištu i pokažu posvećenost bezbednosti hrane za životinje.

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija