Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Sertifikacija dobre proizvođačke prakse (GMP).

SGS sertifikacija dobre proizvođačke prakse (GMP) obezbeđuje integritet vaših procesa proizvodnje hrane, kao i vašu usaglašenost sa propisima o bezbednosti hrane.

Obezbeđivanje bezbednosti i kvaliteta hrane, danas je važan pokazatelj za potrošače. GMP je važno poboljšanje vašeg sistema menadžmenta bezbednošću hrane, koje povećava poverenje vaših korisnika u vašu privrženost prodaji i proizvodnji bezbedne hrane visokog kvaliteta.

Usaglašenost sa zahtevima GMP iziskuje minimum elementarnih sanitarnih i procesnih zahteva, primenljivih na sva preduzeća prehrambene industrije. Mnoge kompanije iz delatnosti prehrambene industrije primenile su šemu GMP sertifikacije za prehrambenu industriju, kao osnovu za razvoj i uvođenje drugih sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane, uključujući HACCP, ISO 22000, SQF i ISO 9001.

Šema sertifikacije dobre proizvođačke prakse (GMP) obezbeđuje nezavisnu verifikaciju i sertifikaciju, koje su kao osnovne proizvođačke prakse i preduslovi neophodni za sledeći korak - uvođenje delotvornog programa bezbednosti hrane sistema analize opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP).

SGS je svetski lider u sertifikaciji i verifikaciji preko treće strane. Sertifikovanje vašeg sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema zahtevima dobre proizvođačke prakse, izvrstan je način pripreme za kontrolu od strane regulatornih tela i drugih zainteresovanih strana. Proces će vam pomoći da obezbedite normativnu usaglašenost, a pokazujući svoje znanje od značaja za proizvodnju i prodaju bezbedne i kvalitetne hrane.

Kontaktirajte SGS da biste saznali više o procesu GMP sertifikacije.

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija