Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Proveravanje dobre proizvođačke prakse (GMP) u kozmetičkoj industriji

SGS sprovodi provere GMP u kozmetici i utvrđuje usaglašenost sa relevantnim standardima ili sa zahtevima finalnih tržišta u vezi sa proizvodima.

Mada u opštem slučaju obuhvataju iste osnovne oblasti, zahtevi GMP u kozmetici variraju u zavisnosti od zemalja na čijim tržištima prodajete svoje proizvode. Različite zemlje ili regioni imaju svoje sopstvene GMP reference, kao što su:

  • ISO 22716:2007 (široko prihvaćen međunarodni standard)
  • ASEAN smernice za GMP u kozmetici
  • SAD – FDA (Agencija za hranu i lekove), CFSAN (Centar za bezbednost hrane i primenjene ishrane) - Smernice za dobru proizvođačku praksu u kozmetici
  • EFfCI (Evropska federacija za kozmetičke sastojke) – GMP za kozmetičke sastojke
  • Evropska Unija – COLIPA (Evropsko kozmetičko udruženje) - Kozmetičke GMP smernice za proizvođače kozmetičkih proizvoda

Dobiti od SGS provera GMP u kozmetici

SGS pomaže da utvrdite da li su vaši kozmetički proizvodi izrađeni i njima je rukovano u skladu sa primenljivim zahtevima GMP. Mi takođe:

  • Utvrđujemo kvalitet i konzistentnost kozmetičkih proizvoda
  • Pokazujemo usaglašenost dobavljača i prodavaca sa primenljivim zahtevima
  • Identifikujemo nedostatke pre normativnih ili provera od strane sponzora
  • Pružamo periodičnu obuku prema primenljivim normativnim zahtevima

Ko će imati koristi od usluga obuke za GMP u kozmetici, analize postojanja neusaglašenosti i provere za utvrđivanje usaglašenosti?

Svi proizvođači kozmetike, od sirovina do gotovog proizvoda, pakovanja i označavanja kozmetike, isporučioci potrošnog materijala, distributeri kozmetike i prodavci na malo koji nameravaju da u svom radu primene neke od tih smernica i koji bi želeli da obezbede moguće dobavjače prema primenljivim nacionalnim smernicama ili da ocene usaglašenost svojih postojećih dobavljača.

Provere GMP u kozmetici sprovedene od strane naših stručnjaka takođe mogu da služe kao analiza postojanja neusaglašenosti ili kao interna provera preko treće strane za kozmetička preduzeća, da bi se identifikovali nedostaci i potrebna poboljšanja za postizanje primenljivih normativnih zahteva u kozmetici.

Naša svetska mreža nezavisnih i stručnih proveravača i naše laboratorije nude integrisana rešenja za bezbednosnu usaglašenost, specifično za svakog korisnika. Pomažemo vašoj organizaciji u menadžmentu kvalitetom i bezbednošću vaših proizvoda i u zaštiti vaših brendova na konzistentan, pouzdan i efikasan način.

Izvršite sa SGS-om provere GMP u kozmetici u vašoj organizaciji upravljajte kvalitetom i bezbednošću svojih proizvoda širom sveta.

Ako vaša organizacija želi da prodaje kozmetičke proizvode bilo gde u svetu, treba da zadovoljite odgovarajuće zahteve dobre proizvođačke prakse (GMP) u kozmetici.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija