Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Pas 2050 – Ugljenični otisak

Sve zainteresovane strane očekuju da je vaša organizacija usaglašena sa standardima za zaštitu životne sredine i da nastoji da smanji uticaj svojih dnevnih aktivnosti.

U tome može da joj pomogne javno dostupna specifikacija PAS 2050. Ona vam omogućava da izmerite uticaj aktivnosti, proizvoda i usluga vaše organizacije na životnu sredinu, kao i emisiju gasova staklene bašte tokom njihovog radnog veka.

SGS može da pomogne vašoj organizaciji da ispuni zahteve standarda za zaštitu životne sredine. Naša provera i procena vam obezbeđuju veću konkurentnost i poverenje kupaca i omogućavaju vam da upravljate emisijom gasova staklene bašte dobavljača tokom njihovog radnog veka.

Primena specifikacije PAS 2050:2008 može da vam pomogne da:

  • upravljate emisijom gasova staklene bašte iz fabrika i od dobavljača, što može da posluži kao referenca za smanjivanje emisije gasova staklene bašte u budućnosti;
  • postanete konkurentniji zato što firme sve više zahtevaju ove podatke kako bi obavile procenu uticaja svojih aktivnosti tokom radnog veka;
  • obezbedite koncept male emisije ugljenika i ekološkog projektovanja, smanjite upotrebu sirovih materijala i više koristite usluge dobavljača sa malom emisijom ugljenika;
  • ispunite očekivanja kupaca, zauzmete vodeću poziciju na tržištu i podignete svest potrošača o zaštiti životne sredine;
  • steknete poverenje potrošača uz pomoć javnih tvrdnji o usaglašenosti i objavljivanja rezultata;
  • pripremite teren za dobijanje oznake o emisiji ugljenika u budućnosti;
  • omogućite upotrebu oznake nezavisne verifikacije u marketingu i komunikacijama;
  • podržite interne aktivnosti za smanjenje emisija istraživanjem alternativnih konfiguracija proizvoda, sirovih materijala i procesa i identifikacijom izvora emisija.

Javite se SGS-u za procenu rešenja za smanjenje potrošnje energije širom vaše organizacije i lanca snabdevanja i u vezi sa zahtevima standarda “PAS 2050 – Ugljenični otisak“. Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) radi na novom standardu u vezi sa ugljeničnim otiskom proizvoda – ISO 14067.

Osim toga, mi smo svetska vodeća organizacija za sertifikaciju za ISO 14001:2004 i validaciju/verifikaciju za ISO 14064:2006.

Da biste ostavili utisak na kupce, potrošače i druge zainteresovane strane kao organizacija koja brine o životnoj sredini, morate da pokažete da uspešno rešavate pitanje emisije gasova staklene bašte.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge