Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Obuka za usaglašenost dobre proizvođačke prakse (GMP) u farmaceutskoj industriji

Pomažemo vam da razumete ulogu među-odeljenske QMS kontrole u celokupnom farmaceutskom lancu snabdevanja i kako delotvorno dokumentovati i stalno poboljšavati sisteme koji su uvedeni da bi obezbedili da standardi budu usaglašeni sa GMP.

Ako planirate da završite drugu obuku za GMP, imaćete koristi od praktičnih i teorijskih osnova koje ovaj kurs pruža u razvoju budućih veština provera. Obuka je osmišljena za pojedince koji predstavljaju obezbeđivanje kvaliteta, kontrolu kvaliteta, proizvodnju i menadžment. Pojedinci na svim nivoima farmaceutske proizvodne organizacije imaće koristi od poznavanja zahteva GMP.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Odmah kontaktirajte SGS, kako biste razmotrili koristi za vašu organizaciju od obuke SGS-a za upoznavanje sa GMP.

Ova obuka treba da vam pomogne da razumete sve brojnije pravne propise i uputstva za robu u farmaceutskoj industriji.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija